عملیات ها » عمليات آفندي خيبر - قوچ سلطان

در حمله 27 آذرماه 1359 عراق توانست به ارتفاعات واقع در شمال غربی مریوان در خاک جمهوری اسلامی ایران حمله نموده و با تصرف قسمتی از ارتفاعات قوچ سلطان روی محور مریوان- باشماق موقعیت دیده بانی خوبی را به دست آورد و به این ترتیب سهولت وامکانات بیشتری را برای پشتیبانی از گروهکهای ضد انقلاب برای خود فراهم ساخت.

 

به دنبال عملیات موفق منطقه جنوب و کسب موفقیت های نسبی، برای تصرف ارتفاع مذکور و تأمین محور مریوان ـ باشماق و ایجاد تحرک در نیروهای مستقر در منطقه شمالغرب و همچنین پاکسازی منطقه از وجود ضد انقلاب عملیات خیبر طرح ریزی گردید و در تاریخ 5 خردادماه 1360 به اجرا درآمد.این عملیات به مدت 2 روز ادامه یافت و قرارگاه لشکر 28 پیاده کردستان از نیروی زمینی ارتش ایران آن را هدایت نمود. عملیات خیبر را می توان جزء موفقترین عملیاتها تا این تاریخ محسوب نمود. نتایج به دست آمده بخوبی این مطلب را نشان می دهد.
نتیجه:
-     حدود یکصد کیلومتر مربع از خاک میهن اسلامی آزاد شد و ارتفاعات حساس « گود خزینه » و « قوچ سلطان »  تصرف شد و محور مریوان ـ باشماق تأمین گردید.
ـ 1200 نفر از پرسنل دشمن کشته و زخمی شده و یکصد نفر نیز به اسارت درآمدند.
ـ یک گردان از تیپ 16 گارد مرزی و یک گروهان نیروی مخصوص تا 80 درصد منهدم شد.
ـ2 فروند هواپیما به همراه 9 فروند بالگرد، 10 دستگاه تانک و نفربر منهدم و تعداد قابل توجهی خودرو و اسلحه و مهمات منهدم گردید.
ـ مقادیر زیادی از تجهیزات و وسایل دشمن به غنیمت گرفته شد.
منبع : کتاب اطلس نبردهای ماندگار
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی
سازمان ایثارگران ارتش