عملیات ها » عملیات والفجر 10

عملیات والفجر 10  با رمز یا محمد ‌ابن‌ عبدالله(ص) در تاریخ 24 اسفند سال 1366 در منطقه عمومی حلبچه و با هدف آزاد سازی شهر حلبچه و دسترسی به دریاچه دربندیخان آغاز شد و تا روز 29 همین ماه ادامه داشت.

فرماندهي این عملیات بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود و از نتايج عمليات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- آزادسازي منطقه‌اي به وسعت حدود 1200 كيلومتر مربع شامل شهرهاي حلبچه، خرمال، بياره، طويله عراق و نوسود ايران.

- كاهش خط پدافندي خودي و گشودن جبهه‌اي جديد براي دشمن و انتقال توان عمده‌اي از ارتش عراق به جبهه شمالي.

تلفات دشمن:

حدود 10000 كشته و 5440 اسير

خسارات دشمن:

انهدام 10هواپیما، 1 هلی‌کوپتر، 270 دستگاه تانك و نفربر، 60 قبضه توپ صحرايي، 20 قبضه توپ ضدهوايي، 40 قبضه خمپاره‌انداز، 13 دستگاه مهندسي، 230 دستگاه خودرو و 750 قبضه اسلحه انفرادي و آرپي‌جي هفت

غنائم

90 دستگاه تانك و نفربر، 100 قبضه توپ صحرايي، 20 قبضه توپ ضدهوايي، 20 قبضه خمپاره انداز، 15 دستگاه مهندسي، 800 دستگاه خودرو و 6110 قبضه اسلحه انفرادي و آرپي‌جي هفت.