مقاله » سیاه جامگان؛ جوانان کرمانشاهی که به کمک کمیته انقلاب اسلامی سنندج شتافتند

سیاه جامگان؛ جوانان کرمانشاهی که به کمک کمیته انقلاب اسلامی سنندج شتافتند

 

سیاه جامگان از تعدادی از جوانان انقلابی کرمانشاه تشکیل شده بود که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی برای برقراری امنیت در سنندج وارد این شهر می شوند و در محدوده خیابان پاسداران سنندج مستقر می شوند. این گروه عبور و مرور خیابان پاسداران سنندج را عهده دار می شوند و به این ترتیب نیروهای انقلابی سنندج را برای برقراری امنیت یاری می کنند.


 

به گزارش پیشمرگ روح الله، یکی از اتفاقات تاریخی که در اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در استان کردستان به وقوع پیوست؛ متواری شدن مأموران شهربانی سنندج و محاصره ساختمان شهربانی توسط تعدادی از هواداران گروهک های سیاسی بود. هواداران گروهک های سیاسی با تحریک سران احزاب سیاسی به قصد خلع سلاح پادگان شهربانی در اطراف پادگان تجمع می کنند، ولی در همین حین تعدادی از جوانان انقلابی سنندج وارد ساحتمان شهربانی می شوند و از ورود هواداران گروهک های سیاسی به داخل ساختمان جلوگیری می کنند.

 

جوانان انقلابی سنندج ـ احمد جعفری(شاطر احمد)، خسرو کمانگر، رمضان کردی و عبدالله جعفری سلاح مهمات پادگان شهربانی را بعد از خروج از ساختمان شهربانی به منزل پدر شاطر احمد منتقل می کنند ـ پدر شاطر احمد در آن روزها در مدرسه ای در کنار ساختمان استانداری سرایدار بود ـ .

 

سلاح و مهمات شهربانی سنندج نزدیک به ده روز در منزل آقای جعفری به صورت امانت نگهداری می شود و تعدادی از دوستان کمیته ای شاطر احمد و برادرش عبدالله برای نگهبانی از سلاح و مهمات به صورت شبانه روزی در منزل پدری شاطر احمد مستقر می شوند.

 

البته علاوه بر اعضای کمیته انقلاب سنندج، مادر شاطر احمد نیز در زمان استراحت جوانان انقلابی سنندج سلاح به دست می گرفته و در محوطه مدرسه به نگهبانی مشغول می شود؛ حضور مادر شاطر احمد در کنار جوانان انقلابی سنندج به گونه ای بوده که نیروهای کمیته به این شیرزن به چشم یک چریک نگاه می کردند.

 

بعد از ده روز و همزمان با ورود گروه سیاه جامگان به سنندج، این سلاح و مهمات با حضور مسئولین کمیته انقلاب سنندج و هم چنین تعدادی از اعضای کمیته انقلاب سنندج تحویل سیاه جامگان می شود.

 

سیاه جامگان از تعدادی از جوانان انقلابی کرمانشاه تشکیل شده بود که جهت برقراری امنیت در شهر سنندج در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی وارد این شهر می شوند و در محدوده خیابان پاسداران سنندج مستقر می شوند. این گروه عبور و مرور خیابان پاسداران سنندج را عهده دار می شوند و به این ترتیب نیروهای انقلابی سنندج را برای برقراری امنیت یاری می کنند.

 

به دلیل نا آشنایی گروه مردمی سیاه جامگان با محیط سنندج، تعدادی از جوانان انقلابی سنندج از جمله شهید معین الدین فخرالعلمایی و برادر جمال حسینی به عضویت این گروه در می آیند و این گروه را برای انجام وظائف محوله یاری می رسانند.

 

از جمله اقدامات مؤثر گروه مردمی سیاه جامگان در سنندج می توان به تأمین امنیت راه مواصلاتی فرودگاه سنندج تا خیابان پاسداران اشاره کرد. گروه سیاه جامگان در ارتباط کامل کمیته انقلاب اسلامی سنندج بودند و به نحوی زیر نظر کمیته انقلاب سنندج به فعالیت خود ادامه می دادند.

 

سیاه جامگان تا چند ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سنندج به فعالیت خود ادامه می دهد، اما همزمان با شرارت و خرابکاری گروه های سیاسی و هم چنین تسلط آن ها بر اوضاع کردستان، از سنندج خارج می شوند و به استان کرمانشاه باز می گردند.

 

اعضای گروه سیاه جامگان بدون هیچ چشم داشتی چند ماهی را در سنندج حاضر می شوند و در این مدت به تأمین نعمت بزرگ امنیت برای مردم سنندج از جان و دل مایه می گذارند. البته گروهک های ضد انقلاب با فعالیت سیاه جامگان در سنندج مخالفت می کردند؛ چون این گروه را سدی در برابر خواسته های باطل خود تصور می کردند.

 

گروهک های ضد انقلاب که از سراسر ایران خود را به کردستان رسانده بودند و این استان را منطقه امنی برای شرارت و خرابکاری های خود می پنداشتند، نمی توانستند یک گروه چند نفره را که فقط برای ایجاد امنیت در راه های مواصلاتی به سنندج آمده بودند را تحمل کنند. هر چند که فعالیت این گروه به طور کامل مورد قبول کمیته انقلاب اسلامی سنندج و اعضای کمیته بوده است.