مقاله » رزمندگان سپاه اسلام طی دو روز کامیاران را پاکسازی کردند

رزمندگان سپاه اسلام طی دو روز کامیاران را پاکسازی کردند

 

نیروهای سازمان پیشمرگان مسلمان کرد برای ورود به شهر کامیاران به دو دسته تقسیم می شوند و تعدادی به قسمت شرقی شهر می روند و بر روی تپه مشرف به شهر مستقر می شوند و دسته دیگر به عبور از میدان مرکزی شهر به طرف محله قدیمی شهر می روند و در این مکان با نیروهای دموکرات، کومله و رزگاری درگیر می شوند.


 

به گزارش پیشمرگ روح الله، گروهک های ضد انقلاب در مدت زمانی که بر شهرها و روستاهای کردستان مسلط بودند، دست و به غارت و چپاول اموال و دارایی های مردم می زدند. نیروهای ضد انقلاب برای تهیه غذا و آذوقه نیروهای خود، مردم مظلوم کردستان را سر کیسه می کردند و به این بهانه که پیشمرگه های ما در کوه های کردستان برای احقاق حقوق خلق کُرد با حکومت مرکزی مبارزه می کنند و مردم کردستان باید هزینه زندگی نیروهای پیشمرگه را تأمین کنند؛ اقدام به غارت اموال می کردند.

 

ایجاد پست های نگهبانی که به صورت شبانه روزی در سطح شهرها و روستاها برپا می شد، حکومت نظامی رژیم سابق را در ذهن مردم زنده می کرد. از طرف دیگر نیروهای ضد انقلاب به دلیل اینکه با کمبود نیروی انسانی مواجه بودند، مجبور می شدند از نیروهای مردمی برای پست های نگهبانی و ایست بازرسی استفاده کنند. البته این اقدام گروهک های ضد انقلاب در بعضی از موارد با مقاومت مردمی مواجه می شد.

 

گروهک های ضد انقلاب که با هر صدای مخالفی به شدت برخورد می کردند، با گلوله و سرب داغ به استقبال حرف های مخالف می رفتند. بسیاری از شهدای گرانقدر استان کردستان در مدت زمانی که گروهک های ضد انقلاب بر استان کردستان مسلط بوده اند، مربوط می شود به مقاومت مردم در برابر زیاده خواهی گروهک های ضد انقلاب. گروهک های ضد انقلاب برای برپایی ایست های بازرسی و هم چنین پست نگهبانی برای بنکه ها(مقرهای نظامی) به افراد زیادی احتیاج داشتند. به همین دلیل با مراجعه به درب منزال مردم، آن ها را وادار به مسلح شدن و نگهبانی دادن می کردند و اگر کسی در برابرشان مقاومت می کرد، او را به بهانه اینکه در برابر خلق کُرد ایستاده است، به شهادت می رساندند.

 

گروهک های ضد انقلاب به دلیل نداشتن پایگاه اجتماعی در بین مردم کردستان، خیلی زود شکست خوردند و علی رغم اینکه از لحاظ امکانات نظامی به شدت مورد حمایت دولت های غربی و حتی رژیم بعث عراق و شخص صدام قرار داشتند، اما با دادن تلفات سنگین وادار به عقب نشینی به منطقه شمال عراق شدند.

 

از طرف دیگر نیروهای سازمان پیشمرگان مسلمان کرد، با توجه به برخورد اسلامی و انسانی که با مردم منطقه داشتند، خیلی زود در دل مردم جای گرفتند و علی رغم تبلیغات سوء گروهک های ضد انقلاب، با پاکسازی هر روستا و منطقه ای از کردستان، مردم همان منطقه با ایجاد یک پایگاه در روستای خود، به مقابله با گروهک های ضدانقلاب می رفتند.

 

در دهمین روز از بهمن ماه سال 1358، تعدادی از نیروهای سازمان تازه تأسیس پیشمرگان مسلمان کرد به فرماندهی پاسدار شهید محمد فدایی به طرف کامیاران حرکت می کنند و در نخستین ساعات بامداد روز بعد به ورودی شهر کامیاران می رسند و در همین مکان با یک خودرو گشت گروهک کومله درگیر می شوند. با کشته شدن تعدادی از نیروهای این گروهک، نفرات بعدی فرار را بر قرار ترجیح می دهند.

 

نیروهای سازمان پیشمرگان مسلمان کرد برای ورود به شهر کامیاران به دو دسته تقسیم می شوند و تیم اول به قسمت شرقی شهر می روند و بر روی تپه مشرف به شهر مستقر می شوند و دسته دیگر به عبور از میدان مرکزی شهر به طرف محله قدیمی شهر می روند و در این مکان با نیروهای دموکرات، کومله و رزگاری درگیر می شوند. در همین درگیری شهید سعید آزادی نخستین شهید سازمان پیشمرگان مسلمان کرد به شهادت می رسد.

 

قبل از طلوع آفتاب، شهید داریوش چاپاری مسئول عملیات سازمان پیشمرگان مسلمان کرد به همراه تعدادی از نیروهای سازمان و هم چنین پشتیبانی یک بال گرد کبری به خلبانی شهید علی اکبر شیرودی پاکسازی بخش های دیگر شهر کامیاران را بر عهده می گیرند.

 

البته نیروهای ضد انقلاب بعد از اینکه با حمله دلاورانه نیروهای سازمان پیشمرگان مسلمان کرد روبرو می شوند، درخواست نیروی کمکی از شهرستان های هم جوار می کنند. تعدادی نیرو از شهر سنندج برای مقابله با رزمندگان سپاه اسلام به کامیاران اعزام می شود، ولی عزم راسخ نیروهای سپاه اسلام برای پاکسازی کردستان آن ها را وادار به عقب نشینی می کند.

 

در طول دو روز پاکسازی شهر کامیاران، نیروهای ضد انقلاب به طرق مختلف در پی بد نام کردن نیروهای سازمان پیشمرگان مسلمان کرد بوده اند، به همین خاطر بعد از پاکسازی شهر کامیاران، مردم در ابتدا از خانه هایشان بیرون نمی آیند و با سردی با رزمندگان سپاه اسلام برخورد می کنند. ولی در کمتر از  سه روز حضور نیروهای سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در شهر کامیاران و برخورد انسان دوستانه آن ها با مردم، باعث می شود مردم کامیاران با مرام رزمندگان سپاه اسلام آشنا شوند و رزمدگان سپاه اسلام را با جان و دل قبول کنند. در ضمن در همین مرحله تعداد زیادی از جوانان شهر کامیاران به سازمان پیشمرگان مسلمان کرد ملحق می شوند و با به دست گرفتن سلاح به استقبال گروهک های ضد انقلاب می روند.