مصاحبه » جوادم عاشق شهادت بود

1-لطفا خودتان را معرفی کنید ؟

مظفر زند پدر شهید جواد زند

شهید جواد زند شهادت ۹۳/۴/۲ محل شهادت کردستان ارتفاعات شاهو مزار مطهر : باغ بهشت همدان

 

 

2-د ر مورد شهیدتان کامل توضیح دید و نحوه ی شهادتشرا بیان کنید؟

جواد عاشق شهادت بود همیشه نماز و روزه می گرفت قبل از سن تکلیفش. عاشق سپاه بود.بسیجی بود مسئول تدارکات بود و در کوه شاهو خدمت می کرد. نحوه ی شهادت شهید جواد زند با چهار نفر از همرزمانش اذقه میبردند که پژاک از قبل برای انها کمین گرفته بوددر دو نقطه که در انجا نارنجک انداختند و رگبار کردند.

 

3-خاطره ی خوبی که از شهیدتان دارید؟

جواد ان روز هایی که مرخصی بود و روز بعدش می خواست برگرده یک پیکان داشت سویچ پیکان را به حسین (داداش کوچک)امانت داده بود. صله ی رحم همیشه برادران و خواهران به جا می اورد . زن دایی بی سر پرست داشت که همیشه به ان ها پول می داد.

 

 

4-ایا خود شهید ارزوی شهادت داشت؟

بله, زیاد

 

 

 

5-نگران نیستید از اینکه شهیدتان در کنارتان نیست؟

نه , بخاطر اینکه در راه انقلاب شهید شده است.

 

 

6--سخن اخر؟

راه شهدا را ادمه می دهیم و پیرو ولایت فقیه هستیم.