• شهبد خالد حسنی

  تاریخ تولد : 1342/12/5
  تاریخ شهادت : 1365/1/13
  محل شهادت : روستای كانی سور بانه

 • شهبد احمد رستمی

  تاریخ تولد : 1326/3/6
  تاریخ شهادت : 1363/2/7
  محل شهادت : جبهه نوسود

 • شهبد آزاد خودسوز

  تاریخ تولد : 1349/5/8
  تاریخ شهادت : 1368/5/29
  محل شهادت : روستای دوسینه شهرستان بانه

 • شهبد حبیب الله اقبالیان

  تاریخ تولد : 1343/1/1
  تاریخ شهادت : 1361/11/21
  محل شهادت : منطقه هزار کانیان دیواندره

 • شهبد عبدالله قادری

  تاریخ تولد : 1336/4/3
  تاریخ شهادت : 1374/6/23
  محل شهادت : روستای جانوره از توابع شهرستان مریوان

 • شهبد محمدمهدی شبلی

  تاریخ تولد : 1323
  تاریخ شهادت : 1359/4/4
  محل شهادت : نامشخص، ولی جنازه مثله شده اش در مسیر سنندج داخل یک تونل پیدا شده است.

 • شهبد ايرج خرم جاه

  تاریخ تولد : 1351/11/6
  تاریخ شهادت : 1365/10/25
  محل شهادت : شلمچه عملیات کربلای 5

 • شهبد محمدجمال صالحی

  تاریخ تولد : 1340/1/13
  تاریخ شهادت : 1362/12/2
  محل شهادت : در سقز از ناحیه صورت مورد اصابت گلوله قناسه ضدانقلاب قرار گرفت

 • شهبد محمدباقر منصوری

  تاریخ تولد : 1343/1/1
  تاریخ شهادت : 1371/7/4
  محل شهادت : درگیری با نیرو های ضدانقلاب در منطقه عملیاتی سرتون در حوالی شهر سقز

 • شهبد پیشمرگ پیشمرگ

  تاریخ تولد : پیشمرگ
  تاریخ شهادت : پیشمرگ
  محل شهادت : پیشمرگ

 • شهبد یغنعلی احمدی

  تاریخ تولد : 1344/7/14
  تاریخ شهادت : 1362/8/5
  محل شهادت :

 • شهبد علی اردلان

  تاریخ تولد : 1326/9/8
  تاریخ شهادت : 1358/7/26
  محل شهادت : بوکان

 • شهبد یوسف افشاریان

  تاریخ تولد : 1337/1/11
  تاریخ شهادت : 1365/4/11
  محل شهادت : مرز مهران

 • شهبد سیدمنصور بیاتیان

  تاریخ تولد : 1327/7/15
  تاریخ شهادت : 1363/6/4
  محل شهادت : روستای آیچی سقز

 • شهبد محمدباقر رحمانی

  تاریخ تولد : 1331/4/21
  تاریخ شهادت : 1358/5/29
  محل شهادت : دو راهی سقز - تکاب

 • شهبد علی مرادی

  تاریخ تولد : 1342/6/1
  تاریخ شهادت : 1362/8/8
  محل شهادت : روستای گزان علیا از توابع شهرستان سنندج

 • شهبد یحیی امی

  تاریخ تولد : 1339/12/9
  تاریخ شهادت : 1362/8/8
  محل شهادت : روستای گزان علیا از توابع شهرستان سنندج

 • شهبد علی باغبانی

  تاریخ تولد : 1335/6/3
  تاریخ شهادت : 1362/8/8
  محل شهادت : روستای گزان علیا از توابع شهرستان سنندج

 • شهبد سید جمال صادقی

  تاریخ تولد : 1339
  تاریخ شهادت : 1362/8/8
  محل شهادت : روستای گزان علیا از توابع شهرستان سنندج

 • شهبد حسین مرادی

  تاریخ تولد : 1341/6/8
  تاریخ شهادت : 1362/8/8
  محل شهادت : روستای گزان از توابع بخش حسین آباد شهرستان سنندج