• شهبد شیدا بختیاری

  تاریخ تولد : 1363/3/15
  تاریخ شهادت : 1357/5/2
  محل شهادت : بمباران شهرستان بانه

 • شهبد علی قادری

  تاریخ تولد : 1361/8/1
  تاریخ شهادت : 1361/7/5
  محل شهادت : زادگاهش

 • شهبد اقبال حمیدی

  تاریخ تولد : 1361/8/1
  تاریخ شهادت : 1364/5/7
  محل شهادت : روستای نسنار از توابع شهرستان سروآباد

 • شهبد صلاح الدین بصیری

  تاریخ تولد : 1357/10/5
  تاریخ شهادت : 1342/8/7
  محل شهادت : اصابت گلوله در تظاهرات سنندج

 • شهبد قاسم حیدری

  تاریخ تولد : 1359/9/28
  تاریخ شهادت : 1335/10/10
  محل شهادت : منطقه عملیاتی کنجان چم ایلام

 • شهبد محمد صفری

  تاریخ تولد : 1323/4/4
  تاریخ شهادت : 1372/7/30
  محل شهادت : ترور بعد از نماز جمعه در شهر بانه

 • شهبد جلیل رسولی

  تاریخ تولد : 1305/4/3
  تاریخ شهادت : 1361/3/13
  محل شهادت : درگیری با عناصر ضد انقلاب در حوالی روستای نسنار

 • شهبد عزیزالله منوچهرزاده

  تاریخ تولد : 1323/1/18
  تاریخ شهادت : 1361/6/15
  محل شهادت : بر اثر انفجار بمب منافقین در خیابان خیّام تهران

 • شهبد جعفر طالبی

  تاریخ تولد : 1361/9/25
  تاریخ شهادت : 1336/1/1
  محل شهادت : جاده موچش به طرف دهگلان

 • شهبد اقبال وطن خواه

  تاریخ تولد : 1363/1/26
  تاریخ شهادت : 1332/2/17
  محل شهادت : شهادت در کمین ضد انقلاب در روستای یعقوب آباد بانه

 • شهبد صدرالدین حمیدی

  تاریخ تولد : 1361/1/19
  تاریخ شهادت : 1338/2/26
  محل شهادت : عملیات بمب گذاری در انبار مهمات حذب منحله دموکرات در روستای زمانگریوه کامیاران

 • شهبد سید مصطفی بیاتی

  تاریخ تولد : 1362/1/2
  تاریخ شهادت : 1333/7/8
  محل شهادت : روستای «ینگی ارخ» دیواندره

 • شهبد پیشمرگ عثمان فرشته

  تاریخ تولد : 1332/12/2
  تاریخ شهادت : 1361/2/28
  محل شهادت : بر اثر انفجار گلوله توپ در کامیاران

 • شهبد پیشمرگ سعید توفیقی

  تاریخ تولد : 1327/2/6
  تاریخ شهادت : 1369/7/7
  محل شهادت : ترور در مقابل درب منزلش در سنندج