کتاب » اخرین رویلی سلطان

<<اخرین رویای سلطان >> یکی از هزار قصه غیور مردان بانه ست که گوشه ای از زندگی شهیدان طالب و مطلب و خالد حسنی را به تصویر می کشد. با این که برای تهیه ی این کتاب از همکاری خانواده و افوام و هم رزمان شهدا بهره گرفته ایم,اما در اخر به روایت خواهر شهیدان بزرگوار خانم <<سلطنه حسنی >>تدوین گشته است این کتاب به همت نشر 22 و ستاد کنگره 5400 شهید استان کردستان به چاپ رسیده است این کتاب توسط خانم زهرا قرنی به تحریر درامده است که در 238 صفحه ادوین شده است این کتاب شرح کامل زندگی نامه داستانی برادران شهید طالب,مطلب و خالد حسنی می باشد.