کتاب » حماسه ازاد سازی تپه الله اکبر

تپه اللله اکبر در سنندج و نقش شهدا انصارو مهاجر در ازاد سازی این تپه را بیان می کند این کتاب به همت مرکز حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و ستاد کنگره 5400 شهید استان کردستان به چاپ رسیده . این توسط جناب اقای علی کلوندی به تحریر درامده این کتاب توسط نشر 22 به چاپ رسیده ود در 112 صفحه تدوین شده است