کتاب » رجز یک پیشمرگ

این کتاب خاطراتی از زندگی سردار شهید داریوش چاپاری است این کتاب به همت نشر فاتحان و ستاد کنگره 5400 شهید استان کردستان به چاپ رسیده این کتاب توسط جناب اقای جعفر کچویی به تحریر درامده که در 180 صفحه تدوین شده است.