کتاب » فاتوس معابر

تاریخ دفاع مقدس همواره خاطره ی دلاور مردان پاکباز ایران اسلامی را چراغ راهی برای نسل های اینده می داند. مجموعه حاضر , سرگذشت جوانانی است که در عرصه ی گمنامی پرده های حجاب ملکوت خود را بر خود گشئده و به لقائ دوست رسیدند. شهدای اطلاعات نیرو زمینی , همانان که با چشمان همیشه بیدار ,صحنه های نبرد را پاییدند , تا وجب به وجب خاک وطن از چنگال مزدوران استکبار , رها گشته و به اغوش میهن باز گردد. وظیفه ی خود می دانیم تا گوشه ای از حماسه ی مردان بی ادعا و طلایه داران دفاع مقدس را باز خوانی کنیم. باشد که چراغ راه امروز و فردایمان باشد این کتاب به مت نشر کتا خوبان به چاپ رسیده این کتاب توسز جناب اقای علی کلوندی به تحریر درامده است. که در 100 صفحه تدوین شده است شرح کامل کتاب مروری بر زندگی نامه و خاطرا شهید عمر دادگر می باشد