کتاب » محمد مسیح کردستان

محمد: مسیح کردستان " صرفا یک کتاب نیست:هر چند در نگاه ژرف اندیشان و غور کنندگان در ساحت کتاب و کتاب خوانی کتابی است در تراز کاب های خواندنی و تاثیر گذار ری که جان مایه ی نویسنده و راویان , در طول بیش از پانزده سال تحقیق و روایت و نگارش , در ان تبلور عینی یافته است : بلکه برگ درخشانی از تاریخ انقلاب اسلامی ,از نقطه اغازین ان تا فصل پیروزی و بالندگی. این کتاب به همت ((روایت فتح)) به چاپ رسیده که به نگارش جناب اقای نصرت الله محمود زاده به تحریر درامده که در 707 صفحه تدوین شده است این کتاب شرح کامل زندگی نامه شهید محمد بروجردی را توصیف می کند