کتاب » شهسوار کردستان

بی شک این خط حماسه , با شهادت شهید شهسواری به پایان نخواهد رسید و بیت الغزل ان , همچنان با ایثار دلیرانی دیگر ,تکرار خواهد شد انچه در پی خواهد امد کوششی است از سر ارادت به شهید شهسواری و حماسه ی ماندگار ی که افرید . این کتاب به همت رشد شاهد به چاپ رسیده. این کتاب توسط جناب اقای موریس شیخی به تحریر در امده که در 160 صفحه تدوین شده است.