کتاب » طلایه دار معرفت

عالمان شهید با تقدیم شریف ترین و عزیزترین کالی هستی (جان) منتهای ایثار را ,که بر گرفته از سرچشمه ی دانش و دانایی است , به دیگران اموختند تا شعبله های فروزان نام و یادشان امروز کمتر از شهادت تلقی نگردد. به راستی انان به حدیث شریف<<کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم...>>جامه ی عمل پوشیدند و با اهدای جان خد به مردم فهماندند که در خط مقدم هستند . این کتاب به همت مرکز حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس, ستاد کنگره 5400 شهید استان کردستان ,نشر فتحان , کنگره شهدای پیشمرگان مسلمان کرد سپاه بیت المقدس کردستان به چاپ رسیده. این کتاب توسط جناب اقای محمد مهدی لطیفی شهرام به تحریر درامده است که در 92 صفحه تدوین شده است