کتاب » شگفتن برهامون

از میان خیل موضوعات پیشنهاد شده برای نوشتن زندگی نامه داستانی,زندگی شهید <<فرید تعریف>>بیش از همه توجهم را جلب کرد ویژگی بارز این شهید بزرگوار به جز ویژگی فراوانش , همان<<اهل تسنن>> بودن او بود: یک شهید کرد اهل تسنن با یک زندگی کوتاه ولی پر فراز و نشیب. به نظرم رسید جایگاه ویژه این شهدا در میان اثار نوشته شده در قالب زندگی نامه نویسی ,مغفول واقع شده است :شهدایی که هم در شهر و دیار خود مظلوم واقع شده اند و هم در بلاد دیگر:کردن بودن وی نیز مزید بر علت بود تا به زندگی او برای نگارش یک کتاب بپردازم. این کتاب به همت رشد شاهد به چاپ رسیده است. این کتاب توسط خانم نرگس ابیار به تحریر در امده است که در 149 صفحه تدوین شده است این کتاب شرح کامل زندگی نامه