کتاب » ستارگان هدایت

امروز شهدای کردستان چون ستارگانی درخشان بر تارک نظام اسلامی خودنمایی می کنند و این کتاب سرگذشت 46نفر از فرماندهان شهید استان کردیتان می باشد که شامل زندگی نامه و خاطرات این عزیزان می باشد. این کتاب به همت مرکز حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و ستاد کنگره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان به چاپ رسیده است. که به نکارش جناب اقای علی کلوندی به تحریر درامده است این کتاب توسط نشر ۲۲ و در ۵۷۸ صفحه تدوین شده است. این کتاب زندگی نامه و خاطرات فرماندهان شهید استان کردستان را بیان می کند