شهید اردشیر میهمی

اردشیر میهمی
  • نام : اردشیر میهمی
  • تاریخ تولد : 1336/7
  • محل تولد : سنندج
  • تاریخ شهادت : 1357/11/6
  • محل شهادت : سنندج

شهید اردشیر میهمی

 

شهید اردشیر میهمی در روز هفتم اردیبهشت ماه سال 1336 در فصل رویش گلهای بهاری در سنندج دیده به جهان گشود. پدرش عزیزالله و مادرش آمنه نام داشت و وضع زندگیشان در حد متوسط جامعه آن روزی بود. پدر اردشیر کاسب بود و از این طریق امرار معاش می کردند.

 

اردشیر با پشت سر نهادن دوران کودکی در دبستان ثبت نام کرد و تحصیلات دوره ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت پشت سر گذاشت و به مقطع دبیرستان راه پیدا کرد و برای ادامه تحصیل در هنرستان فنی ثبت نام کرد و به عنوان هنرجو در هنرستان صنعتی پیشه، دو سال اول هنرستان را به اتمام رسانید.

 

شهید میهمی در تهران مشغول به ادامه تحصیل بود که قیام مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره)به اوج خود رسید و اکثر مراکز آموزشی تعطیل شد. اردشیر هم به زادگاهش برگشت و در حمله دژخیمان رژیم ستم شاهی در حالی که به همراه مردم خداجوی سنندج در تظاهرات خیابانی علیه رژیم پهلوی حضور پیدا کرده بود بر اثر اصابت گلوله به سر به شهادت رسید و پس از تشییع بر روی دستان مردم انقلابی در قبرستان عمومی تایله به خاک سپرده شد و روح بلندش همچون کبوتری خونین بال به آسمانها پر کشید.

 

خانم آمنه عزتی مقدم مادر شهید:

 

در روزهایی که تظاهرات مردم علیه رژیم ستم شاهی به اوج خود رسیده بود و همه جا به صورت نیمه تعطیل در آمده بود، من به یکی از پسرانم که از اردشیر بزرگتر بود گفتم دلم برای اردشیر تنگ شده  است و در این شرایط که تهران بحرانی است برو و اردشیر را با خودت به سنندج بیاور.

 

همان شب که از تهران برگشت در پوست خود نمی گنجید. در سنندج هم مردم در خیابان ها اجتماع کرده بودند و بر عیله رژیم شاه شعار می دادند. کم کم صدای تیر اندازی سکوت شهر را در هم شکست. اردشیر هم بیرون رفت تا به آسیب دیدگان و مجروحین احتمالی کمک کند ولی بعد از گذشت مدتی کوتاه خبر آوردند که اردشیر مجروح شده است؛ خبر را مأمورین رژیم شاه به ما دادند و فکر می کنم مأمورین اردشیر را به هنگام خروج از منزل تحت نظر گرفته بودند. با شنیدن خبر مجروح شدن فرزندم، بیهوش شدم. وقتی که به هوش آمدم در بیمارستان بودم و اردشیر به شهادت رسیده بود.