شهید محمود رستمی‌ ­

محمود رستمی‌ ­
  • نام : محمود رستمی‌ ­
  • تاریخ تولد : 1343/4/1
  • محل تولد : قروه
  • تاریخ شهادت : 1361/7/9
  • محل شهادت : جاده سنندج

شهید محمود رستمی‌ ­

 

 نام مادر: ربابه ­ نام پدر: محمد

 تاریخ تولد: 1343/4/1

 محل تولد: شهرستان قروه

 تحصیلات: اول راهنمایی‌

 وضعیت شغل: پاسدار

 وضعیت تأهل: مجرد

 ارگان اعزام کننده: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌

 تاریخ شهادت: 1361/7/9

 محل شهادت: جاده سنندج

 نحوه شهادت: سانحه رانندگی‌ در حین مأموریت

 محل دفن: گلزار شهدای‌ زادگاهش

 

 درنگ:

 

 شهید پدرش را به کمک به فقیران و درماندگان توصیه می‌کند و مادر را موجب افتخار خود می داند که او را در راه خدا به انقلاب اسلامی هدیه کرده است. خواهرش را به خویشتن داری در راه خدا و داشتن تقوا سفارش نموده و برادر را به پویندگی و کوشش در راه خدا ، که بهترین را ه هاست ، فرا می خواند.

 

وصیت نامه شهید محمود رستمی

 

به نام خدا1

 وصیت نامه شهید محمود رستمی

 وصیتم به شما پدر جان

 راه من را ادامه بدهی[ د]، از2 راه کمک به فقیران و درماندگان. و می دانم که خو[ د] ت از همه محتاج تری ولی بخود ببال که خدا یاری دهند[ ه] محتاجان است.

 مادرم: سلام بر تو که بالاخره بر احساس مادرانه ات پیروز شدی و فرزندت را روانه میدان نبرد کفار و مسلمین کردی وگفتی‌ که تو را در راه خدا هدیه انقلاب اسلامی می کنم و من [ به] وجود3 تو افتخار می کنم که مادری از سلاله فاطمه زهرا هستی.

 خواهرم: تو نیز زینب زمان باش و از هر آنچه هوس کردی بپرهیز و در را[ ه] خد[ ا] مبارز[ ه] کن. برادرم را[ ه] خدا بهترین و برترین راههاست. پویند[ ه] و کوشنده در این را[ ه] باش.

 1 . براساس گفته پدر شهید ، شهید وصیتش را با خودکار قرمز و یک شب قبل از رفتن ایشان به جبهه نوشته است. بر روی‌ وصیت دست نوشت یک قطعه از عکس شهید الصاق شده و در انتها ممهور به مهر است که به دلیل پاک شدگی‌ خوانا نیست.

 2 . در اصل وصیت: چه از

 3 . در اصل وصیت: بوجود