شهید اسعد سبزی

اسعد سبزی
  • نام : اسعد سبزی
  • تاریخ تولد : 1365/6/23
  • محل تولد : شهرستان دیواندره
  • تاریخ شهادت : 1347/12/20
  • محل شهادت : فاو

شهید اسعد سبزی

 

 نام مادر: سلطنت ­ نام پدر: عبدالله

 تاریخ تولد: 1347/12/20

 محل تولد: شهرستان دیواندره

 تحصیلات: پایان دوره ابتدایی‌

 وضعیت شغل: بسیجی‌

 وضعیت تأهل: مجرد

 ارگان اعزام کننده: بسیج

 تاریخ شهادت: 1365/6/23

 محل شهادت: فاو

 نحوه شهادت: موج انفجار و سوختگی‌ دست و سینه

 محل دفن: گلزار شهدای‌ زادگاهش

 

 درنگ:

 

 شهید در راز و نیاز به درگاه خداوند از گناهان خود و امید به مغفرت الهی‌ سخن گفته است. ایشان از پدر و مادر خود برای‌ زحمت هایشان قدردانی‌ نموده و از آنها خواسته تا او را حلال کنند تا سر پل صراط گرفتار نشوند. شهید از تمامی‌ بازماندگان طلب بخشش می‌کند. وی‌ با آرزوی‌ پیروزی‌ لشکریان اسلام بر کفر جهانی‌ وصیت را به پایان می‌برد.

 

وصیت نامه شهید اسعد سبزی‌ ­

 

بسمه تعالی1‌

  بار خدایا هر چند بار بزرگ گناهان قلبم را گرفته است، هر چند از یاد تو غافل بوده ام و مرتکب گناه شده ام. اما این وعده الرحم [ ال] راحمین شماست که به من نوید می دهد که توبه کنم. و شرمسارانه از تو طلب مغفرت نمایم که از گناهان بنده خجالت بارت در گذری و توبه نصوحی2 من را قبول فرمایی3 . آمین یا رب العالمین.

 

 پدرم نمی دانم چگونه از تو قدردانی کنم. نمی دانم چگونه از تو تقاضای بخشش کنم. و نمی دانم که در قیامت از این که فرزند خوبی برایت نبوده ام چطور از تو طلب آمرزش کنم. شما را به حق پدری خود و به رنج های بی شمارتان قسم می دهم که من را ببخشی‌ و حلالم کنی. تا به عذاب آخرت گرفتار نشوم. ای‌ پدر و مادر عزیزم از امام و روحانیت پیروی‌ کنید و پشتیبان انقلاب اسلامی‌ باشید. مادرم درد ها و رنج ها و کوشش های‌ شما لحظه ای فراموشم نمی شود، اما جسارت های خودم را که نسبت به تو نموده ام بارهایی که حرفت را گوش نکرده ام، اسباب درد و رنج شما شده ام، همچون آیینه در جلو چشمم می بینم نمی دانم که باچه رویی4 از تو حلالیت بطلبم. شما نیز [ به] حق5 مادری‌ به شیر پاکی که [ به] من6 داده ای قسم می دهم که حلالم کن تا در [ سر پل] صراط7 گرفتار نشوم و راه خوبان را گم نکنم. برادران و خواهران عزیز از این که برادر خوبی برایتان نبوده ام حلالم کنید از تمام دوستان و آشنایان طلب بخشش می نمایم والسلام «الحقیر اسعد سبزی ساعت 3 بعدازظهر. شهر فسا و به امید پیروزی لشکریان اسلام بر کفر جهانی.

 

 پاسدار اسعد سبزی 1365/6/22

 

 1. وصیت در دو برگ خط دار نوشته شده و ممهور به مهر نیست.

 2 . در اصل وصیت: نصوهی‌

 3 . در اصل وصیت: فرمائی‌

 4 . در اصل وصیت: رئویی‌

 5 . در اصل وصیت: بحق

 6 . در اصل وصیت: بمن

 7 . در اصل وصیت: صراط مستقیم