شهید غریب صادقی

غریب صادقی
  • نام : غریب صادقی
  • تاریخ تولد : 1333/7/24
  • محل تولد : روستای‌ پلوسرکان -قروه
  • تاریخ شهادت : 1361/9/25
  • محل شهادت : روستای‌ موچش کامیاران

شهید غریب صادقی

 

 نام مادر: حمیده ­ نام پدر: موسی‌

 تاریخ تولد: 1333/7/24

 محل تولد: روستای‌ پلوسرکان -قروه

 تحصیلات: در حد خواندن و نوشتن

 وضعیت شغل: پاسدار

 وضعیت تأهل: متأهل

 ارگان اعزام کننده: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌

 تاریخ شهادت: 1361/9/25

 محل شهادت: روستای‌ موچش کامیاران

 نحوه شهادت: اصابت گلوله

 محل دفن: زادگاهش

 

 درنگ:

 

 شهید در توصیه به پدر ومادر خود از زحمتهای‌ آنها برای‌ خود می‌گوید و آرزوی‌ شهادت خود را باز می‌گوید. وی‌ در سفارش به همسر تربیت فرزندان را گوشزد نموده و از او می‌خواهد برای‌ فرزندان هم پدری‌ و هم مادری‌ کند و با آنها مهربان باشد. شهید از فرزندانش می‌خواهد که به تحصیل علم بپردازند و از آنجا که نسل انقلاب وارث خون هزاران شهید است آنها نباید با گذر زمان از وظایفشان دور شوند و باید از این میراث پاسداری‌ نمایند. شهید با اقتدا به راه امام حسین( ع) اذعان می‌دارد که امان نامه کفر و شرک را نپذیرفته و با جان و دل شهادت نامه خود را امضاء می‌کند.

 

وصیت نامه شهید غریب صادقی‌ ­

 

بسم الله الرحمن الرحیم1

به نام خداوند بخشنده و مهربان

 اینجانب غریب صادقی فرزند موسی صادقی واقع در روستای پلوسرکان2 به پدر و مادر و همسر و فرزندانم وصیت می کنم ( وصیت نامه از این قرار است)

 ابتدا به پدر و مادر وصیت می کنم که:

 پدر و مادری که از اول روز زندگی زحمت بزرگ کردن مرا کشیده اید، من هم اکنون3 با یازده تن از شجاع مردان و شیرمردان این انقلاب با ظلم و ستم مبارزه می کنیم و تا پای شهادت می کوشیم. من به درجه ای رسیده ام که تمام مردمان عالم آرزوی آن را دارند. من تنها آرزویم اینست که شما را ببینم و از زحمات گرانقدر شما قدردانی کنم. مادرجان در عزای4 من گریه نکن بلکه افتخار کنید که چنین فرزندی را به انقلاب سپرده اید:

 وصیت به همسرم این است که:

 از فرزندم5 شیرمردی چون ( مهدی عج) از دخترم زنی چون ( فاطمه زهرا) سازی تا آنها هم به این انقلاب خدمتی کرده باشند. هرگز کاری مکن که آن ها6 یتیمی را به خود احساس کنند و برای آنها هم پدر باش و هم مادر. مادری که رنج و سختی زندگی را برای سلامتی بچه خود می کشد. و با آنها به تندی سخن مگو تا آن ها قلبی رئوف و مهربان داشته باشند.

 وصیت من به فرزندان7 عزیزم:

 فرزندانم درس بخوانید که شما در این انقلاب سهمی داشته باشید. شما هم باید به خودتان اجازه ندهید که دشمن وارد وطن عزیزتان شود و مانع از شادی شود. و شما اینک به عنوان نسل انقلاب و وارث خون هزاران هزار شهید بوده و خواهید بود. اما باید اعتراف کرد که پاسداری از چنین میراثی به مراتب سنگین تر از ثقل کوه های گران

 1 . وصیت با خودکار مشکی‌ و در دو برگه امتحانی‌ نوشته شده و ممهور به مهر بنیاد شهید شهرستان قروه است. بالای‌ برگه با خط دیگری‌ نوشته شده: غریب صادقی‌. در بین خطوط متن آمده است: قریب صادقی‌ 61/18246.

 2 . روستای‌ پلوسرکان از توابع شهرستان قروه است.

 3 . در اصل وصیت: همکنون

 4 . در اصل وصیت: عذای‌

 5 . در اصل وصیت: فرزندام

 6 . در اصل وصیت: آنها احساس

 7 . در اصل وصیت : فرزندانم

ادامه وصیت نامه

بر روی [ شانه های‌] ماست؛ پس به هوش باشیم که گذشت زمان شما را از وظایفی [ که] دارید دور نسازد.

 به خدا سوگند اگر بند بند استخوانهایمان را جدا سازند، اگر سرمان را بالای دار ببرند، اگر زنده زنده در شعله های آتش بسوزانند، اگر زن و فرزندان و بستگانمان1 [ را] در جلوی دیدگانمان به اسارت و غارت ببرند، هرگز امان نامه کفر و شرک را امضاء نمی کنیم.

 مکتبی که شهادت دارد اسارت ندارد ( امام خمینی ره)

 من شهادت نامه را با جان و دل قبول می کنم

 1 . و ستیمان