شهید احمد شکری

احمد شکری
  • نام : احمد شکری
  • تاریخ تولد : 1342/7/3
  • محل تولد : روستای‌ قاچیان -سقز
  • تاریخ شهادت : 1364/7/8
  • محل شهادت : زادگاهش

شهید احمد شکری

 

 نام مادر: ثمن ناز ­ نام پدر: اسماعیل

 تاریخ تولد: 1342/7/3

 محل تولد: روستای‌ قاچیان -سقز

 تحصیلات: در حد خواندن و نوشتن

 وضعیت شغل: سرباز

 وضعیت تأهل: مجرد

 ارگان اعزام کننده: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌

 تاریخ شهادت: 1364/7/8

 محل شهادت: زادگاهش

 نحوه شهادت: اصابت گلوله

 محل دفن: گلزار شهدای‌ همان شهرستان

 

 درنگ:

 

 شهید جمعی‌ گردان محمدرسول الله است که پس از حمد و سپاس خداوند، خواهران را به حفظ حجاب توصیه و برای‌ طول عمر امام دعا می‌کند. شهید شهادت را وسیله ای‌ برای‌ رسیدن به خدا و برقراری‌ حکومت و قانون خدا در روی‌ زمین می‌داند. وی‌ برای‌ پیروزی‌ این انقلاب و رهایی‌ از وابستگی‌ها و دلبستگی‌ها و توفیق در جهاد از خدا مدد می‌جوید. ایشان با تضرع به درگاه حق طلب بخشش و برای‌ بازماندگان از خدا آگاهی‌ و قدرت درخواست نموده تا بتوانند با انتقام از کافران و منافقین قدرت حق را به نمایش گذارند. انتخاب راه حق با بصیرت کامل و معرفت از جمله موارد ذکر شده است. وی‌ از جان گذشتگی‌ در راه آرمان های‌ جمهوری‌ اسلامی‌ را مایه سعادت دنیا و آخرت دانسته.

 

وصیت نامه شهید احمد شکری‌ ­

 

« بسم الله الرحمن الرحیم »1

  من احمد شکری هستم که این وصیت نامه را در تاریخ 63/5/10 در گردان محمّد  رسول الله نوشتم و پس از حمد و سپاس خداوند منان و برقراری اسلام ناب محمّدی و حکومت جمهوری اسلامی ایران به رهبری بزرگمرد جهان حضرت امام خمینی. وصیتم این است مخصوصا به خواهرانم و تمام خواهرهای اسلام، که حجابشان را نگه دارند و چون حجاب تو کوبنده تر از خون من است.

 و از خدا می خواهم که از سال های عمر ما بکاهد و به لحظات عمر امام بیفزاید.

 و خدایا شهادت سریع ترین و کوتاه ترین راه رسیدن به توست. خدایا این بنده ذلیل  ناتوان  فقیر  مسکین  مستکین  متضرع و شکست خورده چه کنم اگر شهید نشوم. به نهایت می دانم شهادت خود وسیله ایست برای رسیدن به تو و برای اجرا2 و برقراری حکومت و قانون تو روی زمین. خدایا لطفی فرما و کرمی کن و خونم را اگر لیاقت [ داشته] باشم3 زیر درخت اسلام بریز. و از خدای بزرگ در پیروزی این انقلاب یاری می جویم، و یاریم ده که از زندان خویش آزاد گردم. و ای ارحم الراحمین یاریم ده تا از وابستگی ها و دلبستگی ها نجات پیدا کنم و به جهاد در راه تو موفق گردم. به جبهه شتافتم که دِینم را نسبت به دین اسلام ادا4 نمایم و بتوانم در برابر گریه و ناله یتیمان شهید داده و آواره شده خدمتی کرده باشم. و بتوانم مکندگان خون ضعفا را به خاک یأس بنشانم. باشد که در این راه رضایت خدا را جلب کنم، و این قربانی نزد خدا مورد قبول قرار گیرد. و خدایا در این لحظات درگیری‌ نمی ترسم و ناامید هم نیستم و فقط آرزو دارم که همه ما را ببخشی‌ و دیگرانی را که از ما زنده هستند آگاه سازی، تا قدرت پیدا کنند و انتقام مردان واقعی را از کفار و مشرکین و منافقین بگیرند. و قدرت ترا به عرضه وجود بگذارد و از شما مردم عزیز و مسلمان ایران خواهانم که به امام امت خمینی کبیر، به یاری او بشتابید و هیچ وقت او را از دعا فراموش ننمایید5 و در این که در انجام مأموریتی

 1 . وصیت در دو برگ کاغذ خط دار با خودکار آبی‌ نوشته شده و با خط دیگری‌ در بالای‌ برگه اول شماره 64/8912 آمده است. هر دو برگ در انتها ممهور به مهر و امضاء است که به دلیل پاک شدگی‌ مهر خوانا نیست. اثر انگشت کنار نامه شهید احمد شاکری‌ است.

 2 . در اصل وصیت: اجراء

 3 . در اصل وصیت: باشند

 4 . در اصل وصیت: اداء

 5 . در اصل وصیت: ننمائید

ادامه وصیت نامه

الهی هستم ترا به یاری می طلبم. و به تو ای1 خدا سوگند می خورم که همیشه تا آخرین نفس در راه مقدس تو و برای دین مستحکم [ که] شایسته مقام باری تعالی است، [ به] جا2 بیاورم. خدایا تو شاهد باش که من در این راه کورکورانه قدم برنداشته ام و از روزی که [ تو] را3 به یگانگی شناختم در قلبم جرقه ای از ایمان محمّدی فروزان شد که از همه چیز گذشتم و به تو پیوستم. خدایا چه زیباست مرگ در راه تو مثل شمع گونه سوختن. انسانی که بتواند روشنی بخش جامعه باشد. خدایا می دانم تو کیستی، نه آنقدر که امام علی ( ع) دانست. خدایا [ تو] را4 به دیده دل دیده ام، نه آنقدر که محمّد( ص) دید ه [ است]. خدایا به تو و کتاب [ تو و] هر آنچه از توست یقین دارم.

 و وصیتم در آخر این است که در راه آرمان های مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت نماییم5 و شربت شهادت را بنوش[ ی] م. و این طور سایر جوانان ایران و مخصوصاً برادرانم و پدر و مادرم باید در راه برقراری این حکومت گرانبها جانشان را فدا کنند، زیرا حکومت محرومین و مستضعفان است. و اگر هم شهید شدم ان شاءالله برادرانم و جمهوری اسلامی ایران مواظب پدر پیر و مادر رنج کشیده ام باشند. و مطمئن باشید که کسی در راه خدا و آرمان های مقدس اسلامی جان را فدا نماید در دنیا و آخرت سرافزار و سعادتمند است.

 احمد شکری

 1 . در اصل وصیت : این

 2 . در اصل وصیت: بجا

 3 . در اصل وصیت: ترا

 4 . در اصل وصیت: ترا

 5 . در اصل وصیت: نمائیم