شهید شوذب عزیزی

شوذب عزیزی
  • نام : شوذب عزیزی
  • تاریخ تولد : 1341/3/2
  • محل تولد : روستای سیاه منصور بیجار
  • تاریخ شهادت : 1360/9/29
  • محل شهادت : روستای‌ خوش مقام بیجار

شهید شوذب عزیزی

 

 نام مادر: بلقیس ­ نام پدر: عباس

 تاریخ تولد: 1341/3/2

 محل تولد:روستای سیاه منصور بیجار

 تحصیلات: در حد خواندن و نوشتن

 وضعیت شغل: پاسدار

 وضعیت تأهل: مجرد

 ارگان اعزام کننده: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌

 تاریخ شهادت: 1360/9/29

 محل شهادت: روستای‌ خوش مقام بیجار

 نحوه شهادت: اصابت ترکش

 محل دفن: روستای‌ کل تپه طغامین از توابع شهرستان زادگاهش

 

 درنگ:

 

 شهید با سلام به امام و رزمندگان وصیت خود را آغاز نموده و از کوشش بسیار خود برای‌ اعزام به جبهه گفته است. شهید آرزوی‌ فداشدن در راه اسلام می‌نماید. وی‌ در توصیه به ملت شهید پرور آنها را به پیام رسانی‌ خون شهدا و قیام برای‌ دفاع از رسالت انسانی‌ و شرف و حق خود با تکیه بر قرآن و سلاح می‌خواند. شهید مادرش را به شکر خدا و افتخار بر شهادت فرزند دعوت می‌کند. شهید بازماندگان را به قافله سالاری‌ و ادامه‌ راه شهدا رهنمون می‌خواند و به مسئولین مملکتی‌ برای‌ پاسداری‌ از خون شهدایی‌ که با خون آنها به پست و مقام رسیده اند هشدار می‌دهد.

 

وصیت نامه شهید شوذب عزیزی‌ ­

 

وصیت نامه1

 [ به] نام2 خداوند بخشند[ ه ] ی مهربان

 با سلام و درود فراوان به رهبر کبیر انقلاب، بت شکن، امام خمینی بزرگ و ملت قهرمان و رزمنده ایران. وصیت نامه را شروع می کنم، پس از کوشش فراوانی که برای رفتن به جبهه داشتم، و به هر دری می زدم آن در بسته شده بود. بالاخره دری از درهای رحمت الهی گشوده شد و این بنده روسیاه و گناهکار به آن در روی آورد و موفق شدم در کنار دیگر برادران با ایمان و مومن به امام و انقلاب جایی برای خودم باز کنم. هرچند خودم را شایسته این راه نمی دیدم ولی [ به] قول3 شاعر که می گوید در ناامیدی بسی امید است4 . من هم امیدوار شدم که مثل اینکه سعادت به من روی آورده است، تا اینکه به جبهه حق و باطل و جنگ میان کفر و ایمان روانه شوم، تا اینکه بتوانم خونم را فدای دین اسلام کنم. این اسلامی که امامی چون حسین عزیز دارد و جان برکفانی چون عباس دلاور و علی اکبر دارد و دلسوختگانی و درد دارانی چون خمینی بزرگ دارد، و من هم سهمی داشته باشم.

 و بر شما است ای ملت رزمنده که پیام آور خون شهیدان باشید. شهیدانی که از بهترین افراد و مؤمن ترین کسانی بودند که به این انقلاب عشق می ورزیدند. و آنقدر عشق ورزیدند که پر و بالشان در کنار معشوق سوخت و خونشان بر زمین ریخت. و تمام نشستگان تاریخ را به قیام خواند و خون5 [ آنان] نقش بست بر زمین، که ای دریای بیکران6 انسانها بپا خیزید و با یک دست قرآن و با دست دیگر سلاح برگیرید و از حق و رسالت انسانی و شرف خود دفاع کنید، و حق خود را از ابرقدرتها و از زورگویان تاریخ بستانید. و اما پیام من بر تو ای پدر عزیزم، عباس عزیزی، با خونم به تو پیام می فرستم که باید چون [ امام] زین العابدین که انقلاب حسین و خون سرخ حسین را به گوش تمام مردم رسانید، تو هم باید پیام مرا به تمام انسانها برسانی. و اما تو ای مادر عزیزم، به تو

 1 . وصیت با خودکار آبی‌ و در دو برگ خط دار نوشته شده و با توجه به نمونه امضای‌ شهید احتمالا دیگرنوشت است. دو روی‌ برگه ممهور به مهر بنیاد شهید شهرستان بیجار است و در انتها مهری‌ که پاک شدگی‌ دارد: اداره آموزش و پرورش [؟] روستای‌ کل تپه [؟].

 2 . در اصل وصیت: بنام

 3 . در اصل وصیت : بقول

 4 . اشاره به بیت: در ناامیدی‌ بسی‌ امید است پایان شب سیه سپید است ( نظامی‌)

 5 . در اصل وصیت: خین

 6 . در اصل وصیت: بیکارن

ادامه وصیت نامه

می‌ گویم هان ای مادر اگرچه ممکن است برای تو مشکل باشد که فرزندی را از دست دادی ولی‌ مگر آنها که بهترین فرزندان خود را فدا کردند مادر نبودند که در شهادت فرزند دلبند خودشان مشتها را گره کردند و با صدای بلند فریاد زدند، و گفتند ای مردم به من تسلیت1 نگویید بلکه تبریک بگویید. و من هم انتظار2 دارم از تو ای مادر اگر می خواهی که دشمن [ به] ما3 نخندد، تو هم همچون دیگران مشت را گره کن و صدایت را ده برابر، تا می توانی فریاد بزن که ای ابرقدرت ها کور خوانده اید تا ایران ما مادرانی چون4 من دارد امکان ندارد کسی بتواند [ به] ما5 تجاوز کند؛ و این آرزو را [ به] گور6 خواهید برد. و اما تو ای برادر من د[ ر] ود بر توست که پس از شهادت من راه مرا ادامه دهید و در مجلس که [ به] مناسبت7 من [ ت] شکیل می شود سخن بگویی8 و خدا را شکر کنی که این سعادت را نصیب من گرداند و خانواده من باید بر این شهادت افتخار کنند. و با بیانت به آمریکا و دیگر ابرقدرت ها هشدار دهی که تا ما جوان ها و کلیه افراد این ملت هستند امکان ندارد تو و عمال تو در داخل بتوانند غلطی بکنند9 . و اما تو ای خواهر من، تو باید قافله سالا[ ر] شهیدان باشی و همچون زینب در مجلس تمام یزیدیان تاریخ حاضر شوی و پیام تمام شهیدان را به آن ها برسانی. و بالاخره شما ای برادران من شما هم باید ادامه دهندگان راه من باشید و پیام من بر شما ای دیگر افراد، شما هم باید از حق خود دفاع کنید و ادامه دهندگان راه شهیدا[ ن] باشید و اما شما ای مس[ ئ] ولین مملکتی، شمایی‌ که این پست و مقام را شهیدان به شما دادند و پشت میزی نشسته اید که با خون شهیدان و از جان گذشتگی آنها به شما رسیده است، بدانید و بدانید و آگاه باشید که باید از این خون[ ها] خوب پاسداری کنید والسلام در مورخه 61/9/7

 شوذب عزیزی‌

 1 . در اصل وصیت: تسلت

 2 . در اصل وصیت : انتطار

 3 . در اصل وصیت: بما

 4 . در اصل وصیت: چون مثل

 5 . در اصل وصیت: بما

 6 . در اصل وصیت: بگور

 7 . در اصل وصیت: بمناسبت

 8 . در اصل وصیت: بکویی‌

9 . اشاره به فرموده امام خمینی‌ ( ره): ... و جوان ها هم مطمئن باشند که آمریکا هیچ غلطی‌ نمی‌ تواند بکند. صحیفه امام جلد 10 صفحه 516، سخنرانی‌ در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد اصفهان در تاریخ 1358/5/16.