شهید بهرامعلی قلی زاده

بهرامعلی قلی زاده
  • نام : بهرامعلی قلی زاده
  • تاریخ تولد : 1324
  • محل تولد : شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1362/5/14
  • محل شهادت : شهرستان بیجار

شهید بهرامعلی قلی زاده

 

 نام مادر: خرامان ­ نام پدر: نورعلی‌

 تاریخ تولد: 1324

 محل تولد: شهرستان بیجار

 تحصیلات: در حد دوره ابتدایی‌

 وضعیت شغل: بسیجی‌

 وضعیت تأهل: متأهل

 ارگان اعزام کننده: بسیج

 تاریخ شهادت: 1362/5/14

 محل شهادت: شهرستان بیجار

 نحوه شهادت: اصابت گلوله

 محل دفن: همان روستا

 

 درنگ:

 

 شهید با درود به شهدای‌ اسلام و امام خمینی‌ در پیامی‌ به امام خود را فدایی‌ راه امام تا مرز شهادت می‌داند و پدر و دیگر بازماندگان را به صبر بر شهادت و شادی‌ در مرگ شهید دعوت می‌کند. شهید نگهداری‌ از فرزندانش را به پدر و خواهرانش سپرده و از فرزندش می‌خواهد که سنگر وی‌ را حفظ نماید. توصیه به برادر برای‌ توجه به والدین و آرزوی‌ پیروزی‌ در جبهه های‌ جنگ از موارد پایانی‌ وصیت وی‌ است.

 

وصیت نامه شهید بهرامعلی‌ قلی‌ زاده

 

بسم الله الرحمن الرحیم1

 [ به] نام2 خداوند بخشنده مهربان

 با درود فراوان به شهدای اسلام و سلام بر امام خمینی بت شکن. ای امام تا خون در رگ دارم می جنگم و شهیدم می شوم.

 اول پدر جان مرا ببخشید که من از اول عمرم خیلی شما را ناراحت کرده ام، امیدوارم که با شهادت من ناراحت نباشید. اگر من شهید شدم برای من هیچ ناراحت نباشید و شادی کنید و گریه هم نکنید. اگر شادی کنید پشت امریکا و شوروی می شکند اگر گریه کنید آنها خوشحال می شوند. پدرجان به خواهرانم بگویید3 برای من [ به] جای4 مادرم گریه کنند و از فرزندانم خوب نگهداری کنید و نگذارند که آنها بی پدری بکشند و بچه هایم را یک [ به] یک5 مثل خودم بار بیاورید و به فرزندم علی بگویید6 که سنگر من را خالی نگذارد.

 مادر عزیزم برای من هیچ ناراحت نباشید برادرجان پدرم را نگذارید ناراحت شود.

 و در آخر می گویم جنگ جنگ تا پیروزی

 می جنگیم می میریم سازش نمی پذیریم

 بهرامعلی قلی زاده

 1 . وصیت نامه تایپی‌ است. ممهور به مهر بنیاد شهید شهرستان بیجار و مهر نیز دارد. « فتوکپی‌ برابر اصل است »

 2 . در اصل وصیت: بنام

 3 . در اصل وصیت: بگوئید

 4 . در اصل وصیت: بجای‌

 5 . در اصل وصیت : بیک

 6 . در اصل وصیت: بگوئید