شهید تقی آقاحسینی‌

تقی آقاحسینی‌
  • نام : تقی آقاحسینی‌
  • تاریخ تولد : 1363/3/16
  • محل تولد : روستای‌ حسن آباد شهر یاسوکند از توابع شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1342/10/9
  • محل شهادت : روستای‌ دوزخ دره دیواندره

شهید تقی آقاحسینی‌

نام پدر: نصراله

تاریخ تولد: 1342/10/9

محل تولد: روستای‌ حسن آباد شهر یاسوکند از توابع شهرستان بیجار

تحصیلات: در حد خواندن و نوشتن

وضعیت شغل: پاسدار وظیفه

وضعیت تأهل: مجرد

ارگان اعزام کننده: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌

تاریخ شهادت: 1363/3/16

محل شهادت: روستای‌ دوزخ دره دیواندره

نحوه شهادت: انفجار مین

محل دفن: گلزار شهدای‌ زادگاهش

درنگ:

شهید با اشاره به این که هیچ عملی‌ افضلتر از شهادت در راه خدا نیست، وصیت خود را آغاز می‌کند. ایشان بازماندگانش را به گریه نکردن بر شهید توصیه نموده و آنها را به پیکار در راه خدا و گذشتن از مال و جان خویش فرا می‌خواند. وی‌ ترک جهاد را موجب ذلت و فقر دانسته و با اشاره به سخن امام خمینی‌، در این راه کشتن و کشته شدن را همسنگ پیروزی‌ می‌داند. شهید بازماندگانش را به خواندن نماز و امر به معروف و نهی‌ از منکر توصیه نموده و قرآن را همدم و مونس بشر می‌داند. ایشان در پایان از درگاه خداوند طلب مغفرت نموده است.

متن وصیت نامه

بسم الله الرحمن الرحیم1

 فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل الله فلیس فوقه بر2 بالاتر از هر عمل نیک عمل نیک دیگری است تا اینکه مرد در راه خدا کشته شود که دیگر عملی افضلتر و برتر از آن نیست. مادرم و پدرم، برادران و خواهرانم، اگر من شهید شدم تنها خواهشی که از شما دارم اینست که زیاد برای من گریه نکنید و اگر هم گریه می کنید، طوری گریه کنید که صدایتان را کسی نشنود، که اگر [ صدای‌] گریه شما را دشمن بشنود شاد می شود. و اگر دشمن شاد شود، روح من ناراحت خواهد شد. و سخنی چند با برادران مسلمان و هموطنم، برادران در راه خدا پیکار کنید و از هیچ ابرقدرتی نهراسید که خدا پشتیبان و راهنمای شماست.«ای کسانی که ایمان آورده اید چیست شما را که هرگاه که گفته شود بسیج کنید در راه خدا سرگرانی‌ کنید آیا به زندگانی دنیا در قبال آخرت خشنود گردیدید بهرة زندگانی دنیا در قبال آخرت جز بندگی‌ نیست». بسیج شوید سبک بار و یا سنگی نبار و در [ راه] خدا از جان و مال خویش بگذرید و با مال و جان خود جهاد کنید آن کس که جهاد را ترک کند خداوند لباس ذلت بر او بپوشاند و به فقر معیشت گرفتارش سازد و وطنش نابود گردد.3 پس برادران من، در راه خدا قیام کنید و با منافقین به جنگ و ستیز برخیزید که چه کشته شوید و چه بکشید پیروزی‌ از آن شماست. 4 و نماز ب[ ه] پای دارید و امر ب[ ه] معروف و نهی از منکر نمایید5 و قرآن را هرگز فراموش نکنید که یگانه همدم و مونس ما قرآن ماست و در آخر سخنانم همه شما را به خدای بزرگ می سپارم و از خداوند طلب آمرزش می نمایم. [ بهار] آمد به صحرا و در و دشت جوانی هم بهاری‌ بود و بگذشت6 والسلام علیکم و رحمه ا... و برکاه

 1 . وصیت در یک برگه خط دار نوشته شده و ممهور به مهر بنیاد شهید انقلاب اسلامی‌ شهرستان بیجار است. با خط دیگری‌ در بالای‌ وصیت 63 - ارش / نامه آمده: 182

 ( 2 . اشاره به حدیث نبوی‌: ( اصول کافی‌، جلد 2 ، ص 348 ، حدیث 14

 3 . اشاره به حدیث نبوی‌: آنکس که جهاد را ترک کند خداوند لباس ذلت بر او بپوشاند و به فقر معیشت گرفتارش سازد و وطنش نابود گردد( بحارالانوار)، جلد 11 ، ص 19

 4 . اشاره به سخن امام خمینی‌: ما چه کشته بشویم و چه بکشیم پیروزیم( صحیفه امام ج 13 ، صفحه 441 ، در جمع گروهی‌ از جانبازان و داوطلبان

 ( 1359/ 10/ اعزامی‌ به جبهه 4

 5 . در اصل وصیت: نمائید

 6 . در اصل وصیت دو مصرع پایانی‌ شعر ناخواناست.

 اصل سند