شهید یدالله مرادی

یدالله مرادی
  • نام : یدالله مرادی
  • تاریخ تولد : 1344/6/10
  • محل تولد : شهرستان دیواندره
  • تاریخ شهادت : 1361/2/2
  • محل شهادت : روستای‌ میرده سقز

شهید یدالله مرادی

 

 نام مادر: کافیه ­ نام پدر: امین

 تاریخ تولد: 1344/6/10

 محل تولد: شهرستان دیواندره

 تحصیلات: پایان دوره راهنمایی‌

 وضعیت شغل: پاسدار

 وضعیت تأهل: مجرد

 ارگان اعزام کننده: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌

 تاریخ شهادت: 1361/2/2

 محل شهادت: روستای‌ میرده سقز

 نحوه شهادت: اصابت گلوله

 محل دفن: گلزار شهدای‌ زادگاهش

 

 درنگ:

 

 شهید با آرزوی‌ موفقیت مسلمین جهان در برابر دشمنان خدا و آرزوی‌ هدایت از طرف خداوند وصیت خود را آغاز می‌کند. وی‌ با درخواست از خدا برای‌ داشتن ایمانی‌ کامل، امید دارد که فدایی‌ در راه خدا برای‌ اجرای‌ قوانین خدا در جهان باشد و به عنوان یک بنده گنهکار برای‌ جلب رضایت خداوند آرزوی‌ نثار جان در راه خدا می کند. شهید ضمن توصیه به مادرش برای‌ صبوری‌ در شهادت خود و افتخار به تربیت چنین فرزندی‌، به ملت قهرمان و شهیدپرور ایران برای‌ دفاع در مقابل مزدوران امریکایی‌ سفارش میکند. شهید بازماندگان را به خاکسپاری‌ وی‌ در وطنش وصیت می کند. شهید با شعارهایی‌ آرزوی‌ پیروزی‌ اسلام و نابودی‌ کفر نموده و از بازماندگان می‌خواهد تا راه شهدا را ادامه دهند.

 

وصیت نامه شهید یدالله مرادی‌ ­

 

بسِْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرحیم1

  وصیت نامه اینجانب پاسدار یدالله مرادی در مورخ    1359/12/20

 پس از آرزوی2 موفقیت در برابر دشمنان خدا و مسلمین جهان از آن خداوند متعال3 خواستارم، از خداوند متعال4 خواستارم که ما را هدایت بدهد در خدمت مسلمین جهان باشیم، تا آخرین5 [ قطره] خونم[ ان]. امیدوارم که خداوند ایمان کامل به ما عطا فرماید6 تا بتوانیم جان بی ارزش خود را در راه اسلام و پیاده کردن قانون خدا، در خ[ و] د جهان جان خود را فدا کنیم تا [ آن]7 خداوند عادل و بزرگ8 از ما بنده گناهکار راضی باشد. آرزو داشتم که هزار جان داشته باشم [ و] در راه خدا فدا می کردم تا بتوانم هزار بار رضای9 خدا را [ به] جای10 بیاورم. وصیت11 من اوّل به آن مادر داغ دیده ام است [ و]12 از او متشکرم که همچ[ و] ن فرزندی را پرورش [ داده]13 که جان خود را سرشار از آگاهی اسلامی [ ساخته] جان خود را در راه میهن فدا کرده است. از آن خداوند بزرگ می خواهم که بعد از کشته شدن من مادرم آرزوی [ دیدار] من را [ به] دل14 نیاورد. بلکه افتخار کند که همچ[ و] ن فرزندی را تربیت کرده که در راه و فرمان رهبرش امام خمینی قدم برداشته.

 دوّم وصیتم15 این است؛ وصیتم16 به ملت قهرمان و شهیدپرور ایران [ این] است

 1 . وصیت با خودکار آبی‌ و در سه برگ خط دار نوشته شده و در بعضی‌ موارد از خودکار قرمز استفاده نموده است. وصیت در پایان ممهور به مهر بنیاد شهید شهرستان دیواندره است. از آنجا که در تاریخ نوشتن وصیت نامه هنوز دکتر بهشتی‌ و محمدعلی‌ رجائی‌ و محمدجواد باهنر به شهادت نرسیده اند، بند پایانی‌ توسط خود شهید بعداً افزوده شده یا وصیت دیگرنوشت است.

 2 . در اصل وصیت: آرزوئی‌

 3 . در اصل وصیت: متتال

 4 . در اصل وصیت: متتال

 5 . در اصل وصیت : آخرین لحظه

 6 . در اصل وصیت: فرمأیید

 7 . در اصل وصیت ناخواناست.

 8 . در اصل وصیت: بزرک

 9 . در اصل وصیت : رضائی‌

 10 . در اصل وصیت: بجای‌

 11 . در اصل وصیت: وسیت

 12 . در اصل وصیت: که

 13 . در اصل وصیت: پرورش کرده

 14 . در اصل وصیت: بدل

 15 . در اصل وصیت : وسیتم

 16 . در اصل وصیت: وسیتم

 

ادامه وصیت نامه

 

ای1 ناخ[ و] استه فریب [ جاشهای‌]2 امریکایی3 در داخل کشور [ را] نخورند و همیشه مثل یک نفر همیشه ف[ ا] تح برای راه خدا قدم برداشته باشند. و امیدوارم مانند یک مسلمان باشیم، ضمناً در برابر مزدوران امریکایی4 مقاومت کرده و دست [ عوامل] کفر مثل کومله،5 دمکرات،6 فدایی 7 و غیره [ را] .... در وطن خود [ قطع]8 کنیم. امیدوارم که تمام مسلمین جهان قیام بر کفر بکنند.

 

 وصیت 9 سّوم این است؛ از برادرانی که با من هستند تقاضا10 دارم. از هر جایی11 هر کوهی، هر بیابانی [ که] من کشته شدم، [ پیکر]12 مرا به دیواندره13 ببرید و در آنجا به خاک بسپارید، در وطن خودم، به رهبری امام خمینی.

 مرگ بر کومله،14 دمکرات،15 فدایی16 و غیره ... جاشهای17 امریکایی18 تا خون در رگ ماست خمینی رهبر ماست

 کردستان سرزمین مسلمان است کفر باید بیرون رود

 به امید پیروزی اسلام علیه کفر داخلی و خارجی

 درود بر رهبر عالیقدرمان امام خمینی

 [ آرزوی‌] شهیدشدن در راه اسلام

 [ بوسه] زنم به دست سپاه و پدرم امیدوارم بتوانند راهم [ را] ادامه دهند.

 1 . در اصل وصیت : خدائیی‌

 2 . در اصل وصیت ناخواناست. جاش در لغت به معنی‌ مزدور و مزدبگیر برای‌ انجام کار است.

 3 . در اصل وصیت: آمریکائی‌

 4 . در اصل وصیت : امریکائی‌

 5 . در اصل وصیت : کومه له ( گروهک کومله ( سازمان انقلابی‌ زحمتکشان کردستان ایران) به عنوان جنبش روشنفکران شهری‌ کرد یا دانشجویان کرد با گرایشان مائوئیستی‌ بود. این گروهک واقعه ی‌ سنندج  تحریم رفراندوم جمهوری‌ اسلامی‌  واقعه ی‌ مریوان و اختلافات میان شیعه و سنی‌ را دامن زد.)

 6 . در اصل وصیت : دیمرکات ( هسته ی‌ اصلی‌ حزب دمکرات در سال 1319 با نام جمعیت رستاخیز کرد به صورت مخفیانه در شهر مهاباد شکل گرفت. این حزب در جریان جنگ ایران و عراق از داخل با ارتش و نیروهای‌ دفاعی‌ ایران وارد مبارزه مسلحانه شد. به دلیل تعرضات و دشمن خویی‌ های‌ حزب از سوی‌ امام خمینی‌ حزب دمکرات به نام حزب شیطان نام گرفت و منحل اعلام شد.)

 7 . در اصل وصیت: فدائی‌ ( چریک های‌ فدایی‌ خلق از سال 1344 فعالیت خود را آغاز کردند. رهبری‌ سازمان فعالیت گروه را در بحبوجه ی‌ کشتار مردم به دست بختیار، متمرکز نمود.)

 8 . در اصل وصیت : خود بیرون

 9 . در اصل وصیت: وسیت

 10 . در اصل وصیت: تماضا

 11 . در اصل وصیت: جائی‌

 12 . در اصل وصیت: لاشه مرا

 13 . شهرستان دیواندره، در شمال استان کردستان قرار دارد.

 14 . در اصل وصیت : کومه له

 15 . در اصل وصیت : دیمرکرات

 16 . در اصل وصیت : فدائی‌

 17 . در اصل وصیت: جاشهائی‌

 18 . در اصل وصیت : امریکائی‌

 

ادامه وصیت نامه

 

امیدوارم که همه مردم هر چه زودتر مؤمن شوند ان شالله

 وصیت نامه1 در تاریخ 1359/12/20

 درود بر شهیدان راه خدا.

 ( دکتر بهشتی)2 شهید رجایی3 چمران4 و دیگران

 

 یدالله مرادی

 

 1 . در اصل وصیت: وسیت نامه

 2 . محمد حسینی‌ بهشتی‌ ( 1307  1360 ) در اصفهان متولد شد و برای‌ تحصیل علوم دینی‌ راهی‌ قم شد و پس از ورود به دانشگاه در رشته الهیات به درجه ی‌ دکتری‌ نائل آمد. وی‌ با شرکت در مناسبت های‌ سیاسی‌ و مبارزاتی‌ بر علیه رژیم پهلوی‌ شرکت جست و پس از پیروزی‌ انقلاب به ریاست مجلس انتخاب گردید وی‌ در تاریخ 60/4/7 در انفجار دفتر مرکزی‌ حزب جمهوری‌ به همراه جمعی‌ از نمایندگان مجلس به شهادت رسید.

 3 . در اصل وصیت: رجائی‌ ( محمدعلی‌ رجایی‌ ( 1312  1360 ) در قزوین متولد شد. وی‌ پس از اخذ لیسانس در کسوت معلمی‌ مشغول به کار شد. ایشان از مبارزین انقلابی‌ بود. در تاریخ60/6/8 در بمب گذاری‌ دفتر نخست وزیری‌ در سمت رئیس جمهور به شهادت رسید.)

 4 . مصطفی‌ چمران ( 1311  1360 ) در تهران متولد شد و در دانشگاه فنی‌ تهران به تحصیل پرداخت و از طریق بورس تحصیلی‌ شاگردان ممتاز به امریکا رفت. دکترای‌ الکترونیک و فیزیک پلاسما گرفت. در امریکا به تأسیس انجمن اسلامی‌ دانشجویان پرداخته و از فعالین انجمن بود. سپس راهی‌ مصر شد و دوره های‌ چریکی‌ و پارتیزانی‌ را آموخت. با پیروزی‌ انقلاب اسلامی‌ پس از 23 سال هجرت راهی‌ وطن شد و به آموزش گروه های‌ پاسداران انقلاب همت گمارد. در پی‌ اغتشاشات کردستان راهی‌ پاوه شد و به فرماندهی‌ منطقه پاوه کردستان موفق شد در عرض 15 روز منطقه را از خطر حتمی‌ نجات دهد. وی‌ به وزارت دفاع نیز منصوب گردید. ایشان با کسب افتخارات بسیار در جنگ در تاریخ 60/ 3/ 31 به شهادت نائل آمد.