شهید صفر ­ احمدی‌

صفر ­ احمدی‌
  • نام : صفر ­ احمدی‌
  • تاریخ تولد : 1340/12/1
  • محل تولد : روستای‌ مجین از توابع شهرستان قروه
  • تاریخ شهادت : 1366/6/29
  • محل شهادت : مریوان

  شهید صفر احمدی‌ ­  

  نام پدر: رضاقلی‌

  تاریخ تولد: 1340/12/1

 محل تولد: روستای‌ مجین از توابع شهرستان قروه

 تحصیلات: پایان دوره ابتدایی‌

 وضعیت شغل: پاسدار

 وضعیت تأهل: متأهل

 ارگان اعزام کننده: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌

 تاریخ شهادت: 1366/6/29

 محل شهادت: مریوان

 نحوه شهادت: اصابت ترکش

 محل دفن: گلزار شهدای‌ قروه

درنگ:

 شهید با سلام بر امام خمینی‌ و توضیحاتی‌ درباره مایملک خود وصیت را آغاز می‌کند. ایشان در توصیه به بازماندگان از آنها می‌خواهد بدهی‌های‌ وی‌ را پرداخت نمایند و به خانواده وی‌ رسیدگی‌ کنند.

وصیت نامه شهید صفر احمدی
[ به نام خدا]1

وصیت نامه من، صفر کُرده که در تاریخ 1364/9/14 ساعت 8/5 صبح است.

 با سلام و درود بر امام عزیزم خمینی کبیر2

 وصیت نامه من این است که اگر از [ جملة]3 شهدا شدم خانه من مال محمد احمدی فرزندم است و یکی از خانه ها مال دختران و همسرم آمنه است و زمین من در [؟]4 مال پسرم است. برادرم کاظم جان، برادر عزیزم پسرم [ را] دست شما می سپارم محمد دل و جان من است و اگر صفر [ را] دوست داشتی باید آمنه و لیلا و کبری و محمد [ را] دوست داشت[ ه] باشی من یک امانت دارم5 او را دست شما می سپارم. [؟]6 آقا علی‌ شریفی2000 هزار تومان می خواهد7 و پاسدار احمدعلی محمدی 1500 تومان می خواهد8.9[...]. اگر حقوق من را گرفت[ ی] او را ب[ پر] دازی چون من در پیش خدا با قرض[؟]10 مادر عزیزم من از روی شما شادی [؟]11 من همیشه در [ قلب]12 شما بود[ م.] از شما و همسرم آمنه تقاضا دارم که در خانه من چراغ خاموش نشود و محمد و لیلا و کبرا هیچ [ احساس] بی‌ پدری نکن[ ن] د قربان شما صفر کُرده.

 1 . وصیت در سه برگ تقویم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌ آمده و در بالای‌ هر برگ حدیث یا سخنی‌ از بزرگان آمده: بعثت رسول خدا برای‌ این است که راه مقابله با قدرت های‌ بزرگ را به مردم بفهماند ( امام خمینی‌)/ قال علی‌ ع: اوصیکم بتقوی‌ الله و نظم اوکم/ هرکه بر مرکب باطل سوار شود آن مرکب او را به سرزمین پشیمانی‌ پیاده خواهد کرد ( امام حسن عسگری‌)

 2 . در اصل وصیت: گبیر

 3 . در اصل وصیت: جبهة

 4 . در اصل وصیت یک کلمه ناخواناست.

 5 . در اصل وصیت : داریم

 6 . در اصل وصیت: و من با رجبعلی‌ شریفی‌ 1000 تومان می‌ خواهید ؛ خط خورده است در زیر خط نوشته: پرداخت شده است.

 7 . در اصل وصیت: می‌ خواهید

 8 . در اصل وصیت : می‌ خواهید

 9 . در اصل وصیت: و براتعلی‌ خداویسی‌ 300 تومان می‌ خواهید؛ خط خورده است.

 10 . در اصل وصیت: خوانا نیست

 11 . در اصل وصیت دو کلمه ناخواناست.

 12 . در اصل وصیت: قبل

اصل سند