شهید ملا محمد عباسی

ملا محمد عباسی
  • نام : ملا محمد عباسی
  • تاریخ تولد : 1315/8/5
  • محل تولد : روستای حاجی موسی سنندج
  • تاریخ شهادت : 1359/2/2
  • محل شهادت : مسجد محله چهارباغ شهرستان سنندج

شهید ملا محمد عباسی

 

نام پدر: میر حسین

تاریخ تولد: 1315/8/5

محل تولد: روستای حاجی موسی سنندج

محل شهادت: مسجد محله چهارباغ شهرستان سنندج

تاریخ شهادت: 1359/2/2

 

زندگینامه

 

ملا محمد عباسی، فرزند میر حسین، پنجم آبان 1315 در روستای حاجی موسی به دنیا آمد. حاجی موسی جز بخش سارال سنندج است. هزینه خانواده عباسی، از راه کشاورزی و دامداری تأمین می شد، محمد خردسال به سبب نبود امکانات تحصیلی در روستای حاجی موسی نتوانست به موقع به تحصیل رسمی بپردازد.

 

 به همراه خانواده به کار در مزرعه و کشاورزی مشغول شد و ضمن این فعالیت ها، قرآن و علوم قرآنی را نزد روحانی روستا فرا گرفت و هنگامی که فراغتی می یافت به تکمیل دانش دینی خود می پرداخت و دوره سطح علوم دینی را در مدرسه علوم دینی سنندج گذراند و اجازه افتاء را در مذهب امام شافعی دریافت کرد و به تعلیم علوم قرآنی پرداخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی امام جماعت مسجد محله چهارباغ شهرستان سنندج بود و مردم را به دفاع از نظام اسلامی دعوت می کرد و آنان را از توطئه ها و فریبکاری گروهک ها و عوامل استعمار آگاه می کرد. عاقبت در دوم اردیبهشت 1359 هنگام فتنه گری و آشوب عوامل استعمار، نزدیک مسجد بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید.

 

فعالیت های اجتماعی و خصوصیات اخلاقی شهید

 

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در حلقه درس قران، مردم را از زیان های حکومت پهلوی علیه اسلام و مسلمانان آگاه می کرد. وقتی مردم در غالب شهرها علیه ستم گری های شاهنشاهی به پا خاستند. ملا محمد عباسی اطرافیان و آشنایان را به همراهی و فعالیت علیه شاه تشویق می کرد.

 

شهید ملا محمد عباسی همزمان با برقراری حکومت نظامی در شهر نترسید و با شجاعت از تنگناها گذر کرد تا نشان بدهد ادعای حکومت شاه پوچ است.

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همگان را به وحدت و یکپارچگی دعوت می کرد و آنان را از شعارهای پوچ  و دروغین عوامل استعمار برحذر می داشت. ملا محمد تجلی یک انسان خودساخته بود. وی توانسته بود در عین کار در مزرعه درس بخواند و علوم دینی را فرا بگیرد و نشان بدهد تلاش در راه معاش، مانعی برای تلاش در راه دین و ایمان نیست بلکه موجب پشت گرمی و استظهار می شود.

 

روحمان با یادشان شاد.