شهید محمد کريميان

محمد کريميان
  • نام : محمد کريميان
  • تاریخ تولد : 1295/2/1
  • محل تولد : روستای مران عليا از توابع شهرستان ديواندره
  • تاریخ شهادت : 1361/1/21
  • محل شهادت : سنندج

ملا محمد کريميان

 

شهید ملا محمد کريميان در اولین روز از اردیبهشت ماه سال 1295 در روستای مران عليا از توابع شهرستان ديواندره به دنيا آمد. پدرش ملا محمدحسین مردی صالح و مؤمن بود. ملا محمد ابتدا نزد ملا عبدالحکيم به آموختن مقدمات علوم دين مشغول شد و پس از آن در شهر سقز نزد ملا محمدامين تلمذ کرد.

 

ملا محمد مدتی نيز به صفای باطن کوشيد و بدين منظور به بياره رفت و در خانقاه آنجا معتکف شد و به سلوک عوالم روحانی پرداخت. ضمن سلوک، برخی کتابهای مهم در زمينه بلاغت، کلام، تفسير و نحو عرب را نیز مطالعه کرد؛ ديوان اشعار شاعرانی چون مولوی را نيز از نظر گذراند، آنگاه برای ترويج احکام و معارف اسلامی به مران عليا بازگشت و ضمن فعاليت علمی و دينی در زادگاهش، به روستاهای اطراف نيز می رفت.

 

وقتی مردم منطقه سارال، آوازه فضل و تقوای ملا محمد کريميان را شنيدند، با اصرار ایشان را به آن منطقه دعوت کردند، ملامحمد دعوت آنان را پذيرفت و در روستای گيزمل سفلی ساکن شد.

 

ملا محمد در زمان رژيم پهلوی در خطبه های نماز جمعه و منبر جماعت روستای گيزمل مردم را ارشاد می کرد و آنان را از مظالم حکومت آگاه می ساخت.

 

ملا محمد پس از پیروزی انقلاب اسلامی به افشای هويت پليد گروهک های ضد انقلاب پرداخت و مردم را از نيات شوم آنان برای نابودی اسلام و حذف آيين اسلام از زندگی مردم آگاه ساخت، گفتار و کردار ملامحمد مؤثر واقع شد؛ بدين سبب افراد ضد انقلاب به آزار و اذيت ایشان روی آوردند.

 

ملا محمد ستم ها و ناپاکی های افراد ضد انقلاب را برای مردم آشکار می کرد و برای نابودی آنان تلاش می کرد. ایشان جان را عاریتی از سوی خداوند می دانست که برای احقاق حق به انسان سپرده شده است بدین سبب، از دست دادن جان برایش گران نبود، تهدید ها، فشارها و تحقیر های ضد انقلاب نتوانست او را از مبارزه منصرف کند.

 

شهید ملا محمد کريميان مدتی بعد از پيروزی انقلاب اسلامی در محله حاجی آباد شهر سنندج ساکن شد، اما افراد ضد انقلاب شب بيست و يکم فروردين ماه سال 1361 به منزلش هجوم بردند و نه تنها او را به شهادت رساندند، بلکه خانه اش را با انبوه کتب دينی و قرآن به آتش کشیدند و پيکرش را نیز سوزاندند. مردم مؤمن سنندج پيکر نيمه سوخته ملا محمد را در بهشت محمدی اين شهر به خاک سپردند.