شهید ­رضا افشاری‌

­رضا افشاری‌
  • نام : ­رضا افشاری‌
  • تاریخ تولد : 1343/2/8
  • محل تولد : بیجار
  • تاریخ شهادت : 1359/8/28
  • محل شهادت : سومار

 ­شهید رضا افشاری‌ 

 نام پدر: تقی‌

  تاریخ تولد: 1343/2/8

 محل تولد: شهرستان بیجار

 تحصیلات: اول متوسطه

 وضعیت شغل: دانش آموز

 وضعیت تأهل: مجرد

 ارگان اعزام کننده: بسیج

  تاریخ شهادت: 1359/8/28

 محل شهادت: سومار

 نحوه شهادت: اصابت گلوله و ترکش

 محل دفن: بهشت زهرای‌ شهرستان تهران


 درنگ:

 شهید با سخنی‌ از امام خمینی‌ وصیت خویش را آغاز می‌کند. ایشان هدف خود را از شرکت در جنگ، خدمت به اسلام و لبیک به امام خود می‌داند. شهید جهاد در راه خدا را انتخاب نموده و متذکر می‌شود که با رضایت خود و خانواده برای‌ جنگ در رکاب حسین و آبیاری‌ درخت اسلام راهی‌ جهاد شده است. ایشان با سخنی‌ از دکتر علی‌ شریعتی‌ وصیت خود را به پایان می‌برد.


وصیت نامه شهید رضا افشاری
[ به نام خدا]1

 [ مکتبی‌ که] شهادت برای او سعادت است پیروز است.2 امام خمینی

اینجانب رضا افشاری هدفم [ از] به جنگ رفتن این می باشد که اولاً خدمتی به اسلام [ کرده] و ثانیاً به فرموده امام خود لبیک گفته [ باشم] که می فرماید ( هل من ناصراً ینصرنی)3 آیا کسی هست مرا یاری دهد. و من راه جهاد در راه خدا را انتخاب کردم. که آری باید در رکاب حسین( ع) جنگید. و درخت تنومند اسلام را آبیاری کرد. و این را هم بگویم که من با رضایت خود و خانواده خود در رکاب حسین می جنگم تا پرچم خونین اسلام را در کوه های بلند زاگرس برافراشته سازم4 هرکس شهادت را انتخاب نکند مرگ او را انتخاب خواهد کرد.5 ( دکتر علی شریعتی)

 والسلام.

  رضا افشاری 1359/7/30

 1 . وصیت با خودکار و در یک برگ نوشته شده و ممهور به مهر بنیاد شهید شهرستان بیجار است. در انتهای‌ متن آمده: مراتب فوق و امضای‌ رضا افشاری‌ مورد گواهی‌ است. علی‌ افشاری‌ 1359/7/30

 2 . اشاره به سخن امام خمینی‌: جوانان ما شهادت را سعادت می‌ دانند این رمز پیروزی‌ است.( صحیفه امام، جلد 7 ، صفحه 136- 137 / سخنرانی‌ در جمع نمایندگان کارکنان گمرکات ایران،1358/2/5)

- ملتی‌ که شهادت را آرزو دارد پیروز است ( صحیفه امام، جلد 9 ، صفحه 495 / بیانات خطاب به اقشار مختلف مردم، 1358/6/31)

 3 . از سخنان امام حسین( ع)( آبا کسی‌ هست مرا یاری‌ دهد)

 4 . در اصل وصیت: سازیم.

 5 . اشاره به سخن دکتر علی‌ شریعتی‌ از کتاب شهادت.

 اصل سند