شهید محمدرحیم اشرفی‌

محمدرحیم اشرفی‌
  • نام : محمدرحیم اشرفی‌
  • تاریخ تولد : 1352/4/10
  • محل تولد : روستای‌ هلیزآباد از توابع شهرستان قروه
  • تاریخ شهادت : 1372/5/6
  • محل شهادت : بوکان

 شهید­ محمدرحیم اشرفی‌

 نام پدر: محمدکریم

  تاریخ تولد: 1352/4/10

 محل تولد: روستای‌ هلیزآباد از توابع شهرستان قروه

 تحصیلات: پایان دوره ابتدایی‌

 وضعیت شغل: پاسدار

 وضعیت تأهل: مجرد

 ارگان اعزام کننده: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌

  تاریخ شهادت: 1372/5/6

 محل شهادت: بوکان

 نحوه شهادت: اصابت گلوله

 محل دفن: زادگاهش


 درنگ:

 شهید جوانی‌ است که با احساس مسئولیت و عشق به انقلاب و امام و میهن اسلامی‌ به خدمت سربازی‌ رفته تا از این طریق ادای‌ دین کند. از آنجا که وی‌ امکان ادامه تحصیل نداشته تا از راه علم با دشمن مبارزه کند بنابراین با انجام خدمت وظیفه، خواسته است تا فرد مفیدی‌ برای‌ اسلام باشد. شهید بیداری‌ در سنگر را همپای‌ نماز شب دانسته و امید به لقاءالله دارد.


وصیت نامه شهید محمدرحیم اشرفی
وصیت نامه1

 اینجانب محمد رحیم اشرفی پاسدار وظیفه، بعنوان یک جوان که احساس مسئولیت می نمایم خیلی خیلی عاشق انقلاب و بوجودآورنده2 انقلاب یعنی حضرت آیت ا ... خمینی هستم و من که یک سال [ برای‌ رفتن به] خدمت3 سربازی [ مهلت]4 دارم ولی با وجود این خیلی عاشق انقلاب و میهن اسلامی خویش می باشم. و بنده در خانوادة محروم در روستای هلیز آباد از توابع قروه5 بدنیا آمده ام و چون امکان ادامه تحصیل برای من فراهم نبوده تا با درس خواندن با دشمنان اسلامی و میهن اسلامی بجنگم، لذا [ انجام خدمت سربازی‌ را] وظیفة شرعی و ملی خود می دانم [ زیرا]6 از لحاظ بدنی می توانم برای اسلام مفید باشم. بنابراین نرسیدن به سن سربازی برایم مهم نیست و همین که شبها در سنگر بیدار می مانم برای من مثل نماز7 [ شب] می ماند و قلب من سبک می شود و احساس سبکی نیز می نمایم و مثل پرنده که خود را برای پرواز آماده می کند من نیز چنین احساسی  دارم. این وصیت نامه [ را] در تاریخ 1372/3/23 در سنگر در ساعت 5 / 2 در کمین نوشته ام که امیدوارم روحم به لقاءا... هرچه زودتر بپیوندد.

 سرباز وظیفه

 محمدرحیم اشرفی

 1 . وصیت با خودکار آبی‌ و در دو برگ خط دار نوشته شده و در پایان ممهور به مهر بنیاد شهید شهرستان قروه است. و پدر شهید با اثر انگشت وصیت را تأیید کرده است. در بالای‌ صفحه اول با خط دیگری‌ شمارة 72/35 آمده است.

 2 . در اصل وصیت: بوجودآورنده

 3 . در اصل وصیت : بخدمت

 4 . در اصل وصیت: کم

 5 . شهرستان قروه از شهرهای‌ استان کردستان است که به دلیل نزدیکی‌ به استان همدان فرهنگ آمیخته کردی‌ و ترکی‌ به خود گرفته است.

 6 . در اصل وصیت: که

 7 . در اصل وصیت: شب نماز

 اصل سند