شهید محمدرضا بختیاری‌فر

محمدرضا بختیاری‌فر
  • نام : محمدرضا بختیاری‌فر
  • تاریخ تولد : 1345/5/9
  • محل تولد : روستای‌ کهریز از توابع شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1364/10/27
  • محل شهادت : مریوان

شهید محمدرضا بختیاری‌فر 

 نام مادر: گلچهره ■نام پدر: علی‌ بخش

  تاریخ تولد: 1345/5/9

 محل تولد: روستای‌ کهریز از توابع شهرستان بیجار

 تحصیلات: تا پایان دوره ابتدایی‌

 وضعیت شغل: کشاورز

 وضعیت تأهل: مجرد

 ارگان اعزام کننده: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌

  تاریخ شهادت: 1364/10/27

 محل شهادت: مریوان

 نحوه شهادت: اصابت گلوله

 محل دفن: زادگاهش


 درنگ:

 شهید با اشاره به اینکه با بصیرت کامل راه امام حسین( ع) را انتخاب کرده است از مردم شهیدپرور ایران می‌خواهد که امام را تنها نگذارند. وی‌ حفظ وحدت و شرکت در نماز جمعه را بزرگترین سلاح ملت می‌داند و بازماندگان را به صبر بر شهادت خود می‌خواند. شهید در ادامه راه امام را توصیه نموده و امام را نماینده ای‌ از جانب خدا برای‌ اسلام می‌داند. شهید اعلام می‌کند که با شهادت رستگار می‌شود و هیچکس مسئول مرگ و شهادت وی‌ نیست.


وصیت نامه شهید محدرضا بختیاری‌فر

بسم الله الرحمن الرحیم1

  تاریخ 62/8/19

 بنام الله پاسدار حرمت خون شهیدان

 من با آگاهی کامل این راه را که همان راه حسین علیه [ ال] سلام [ است] انتخاب نمودم. ب[ ه] ندای2 هل من ناصراً ینصرنی3 حسین علیه [ ال] سلام که از حلقوم خمینی کبیر بیرون آمده لبیک4 گفتم تا به این منافقین و دشمنان دین اسلام اعلام نمایم که امام خمینی برای ما بُت نیست بلکه به عنوان یک برادر و به عنوان یک رهبر کبیر انقلاب هر فرمان را که صادر کند جامه ی‌5 عمل خواهیم پوشاند. من به عنوان یک برادر کوچک از شما مردم کشور شهید پرور که باعث سربلندی همه ایرانیان است می خواهم که مبادا این امام امت6 و این قلب7 ملت و این هدیه8 خدا9 را تنها بگذار[ ید] وحدت را حفظ کنید و شرکت در نماز جمعه که بزرگترین سلاح ملت10 [ و] در مقابل دشمن مشت محکم بر دهان شرقی و غربی11 [ است] نترسید.

 و شما ای مادر و ای پدر عزیزم از شما می خواهم دیگر ناراحت من نباشید و یکی هم و از شما می خواهم بعد از من گوش ب[ ه] فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی عزیز و فرمانده کُل قوای اسلام باشید. هر کسی به خانه ما بیاید و برود و نماز بخواند، خداحافظ و ای یاران ای دوستان و ای مردم آگاه کهریز12 و ای مردم مسلمان کهریز شما را به حق خدا و قرآن، رهبر عزیزمان را تنها نگذارید و جبهه ها13 را خالی نگذارید و قدر خون شهیدان را بدانید و با هم مهربان باشید، دنیا اینجور نمی ماند. و ای مادر مهربانم و

 1 . وصیت در چهار برگ خط دار با خودکار آبی‌ نوشته شده و ممهور به مهر بنیاد شهید انقلاب اسلامی‌ شهرستان بیجار است. در بالای‌ برگه شماره صفحات نوشته شده و با خط دیگری‌ بین خطوط آمده:64/2249

  در پایان برای‌ تأیید وصیت در تاریخ 1375/2/12 به امضای‌ قیصری‌ رسیده است.

 2 . در اصل وصیت: بندائی‌

 3 . در اصل وصیت: هل من ناصرین صرنی‌( آیا کسی‌ هست مرا یاری‌ کند؟)

 4 . در اصل وصیت: لبیگ

 5 . در اصل وصیت: جامعه

 6 . در اصل وصیت: اومت

 7 . در اصل وصیت: قللب مللت

 8 . در اصل وصیت: هویه

 9 . در اصل وصیت: خط

 10 . در اصل وصیت: مالت

 11 . در اصل وصیت: قربی‌

 12 . در اصل وصیت: گهریز ( روستای‌ کهریز از توابع شهرستان بیجار است)

 13 . در اصل وصیت: جبهه های‌

ادامه وصیت نامه

ای مادر عزیزم فقط1 از شما می خ[ و] اهم که ناراحت من نباشید و ای پدر مهربانم و ای پدر عزیزم فقط2 از شما می خ[ و] اهم که ناراحت من نباشید و ای برادران عزیزم پرویز و حسین جان من از شما می‌ خ[ و] اهم که ناراحت من نباشید و ای خ[ و] اهرانم یک ب[ ه] یک با شما هستم فقط3 ناراحت من نباشید. و پدر جان و مادر جان فقط4 من را شب های جمع[ ه] یه سری هم بزنید خلاص5. من را زودتر از یادتان نبرید. و ای مردم مسلمان کهریز وقتی که قبر مرا می کنید در قبرس[ ت] ان پیش جمال بکنید من خودم هم خود کشی6 کردم من در جوانی از جمال سیر نشدم و می خ[ و] اهم در آن جان سیر باشم. و راستی پدر جان قبرستان مرا ببینم چقدر خوب قشنگ7 درست می کنی و عکس جمال و محمّدرضا را در آنجا بزنید و جای عکس هم درست کنید و یک سنگ8 هم درست کنید که در عملیات و تاریخ چند و در کجا شهید ش[ ده] است؛ یا امام حسین یا زهرا.

 ای مادر عزیزم تو برای من خیلی خیلی زحمت کشیده، تو برای من خیلی ناراحتی کشیدی‌. مادر جان تو مرا خیلی دوستم داشتی ولی که چکار کنم این یزیدها نمی گذارند بمانم. مادر جان تو9 برای من خون جگرسوزی کشیدی. مادر جان حلالم کن من از شما می خ[ و] اهم که من شهید شدم10 ناراحت من نباشید. پدرجان وقتی که من شهید شدم11 ناراحت من نباشید و اگر12 شما ناراحت نباشید برادران عزیزم پرویز و برادر کوچکم حسین هم ناراحت نمی باشند و شما اگر ناراحت نباشید خ[ و] اهرانم هم ناراحت نمی باشند. من این خواهش13 بزرگ[ را] از شما می خ[ و] اهم که وقتی خبر شهادت مرا به شما می دهند دل تنگ14 و ناراحت نباشید15 این فکر کنید که از مرخصی می آیم. پدرجان و مادرجان خداوند بزرگ به من عمر18 سالگی داده است که من بروم با یزیدها جنگ

 1 . در اصل وصیت: وقت

 2 . در اصل وصیت: وقت

 3 . در اصل وصیت: وقت

 4 . در اصل وصیت: وقت

 5 . در اصل وصیت: خلاسی‌

 6 . در اصل وصیت: خت کشی‌

 7 . در اصل وصیت: قشنک

 8 . در اصل وصیت: سنک

 9 . در اصل وصیت: توی‌

 10 . در اصل وصیت: شودم

 11 . در اصل وصیت: شودم

 12 . در اصل وصیت: و اگر و اگر

 13 . در اصل وصیت: خاهشمند

 14 . در اصل وصیت: دل تنک

 15 . در اصل وصیت: نباشند

ادامه وصیت نامه

کنم شهید بشوم.

 پدر عزیزم1 و مادر مهربانم من شهید شدم2 با کسی کار و ناراحت[ ی‌] نکنید من خودم می‌ روم تا چند تا از صدام[ ی] ان کافر را بکشم و خودم هم شربت شهادت بنوشم. این شهادت را خیلی دوست می دارم مردن من مردن شهادت است. پدر جان و مادرجان و برادر جان و خواهرجان، دوستانم اگر بدن تکه تکه3 مرا آوردن[ د] به روستای شهیدپرور کهریز خیلی خیلی شکر خدا کنید که من می ترسم که بدن مرا نیاو[ ر] ند. مادرجان و پدرجان اگر برای ناراحتی بکنید4 روز قیامت جلو شما را می گیرم. مادر جان گریه می کنی عزیزم وقتی که رفیقهای من می آیند خیلی خیلی احترام بگذارید، من از شماها می خ[ و] اهم که آن ها اول همسنگر من هستند. این وصیت نامه برای شما یادگاری است من از شما مردم مسلمان می خواهم که امام خمینی‌ را دعا کنید و راه امام را دنبال نمایید5 و دعا کنید که خدا از عمر ما بکاهد و به عمر او ب[ ی] فزاید. برادران و خواهران مسلمان قدر امام خمینی را بدانید و کمکش6 کنید و امام نماینده ای است از جانب خدا که برای اسلام خدمت می کند. ای مسلمان ها بر علیه دشمنان اسلام بجنگید که یا پیروز می شوید و یا شهید می شوید که باز هم پیروزید7. امروز ما مثل اصحاب امام حسین( ع) در محاصر[ ه] اقتصادی و نظامی قرار گرفته ایم و راه آزادی شدن خیلی آسان است. با این گفتن و به رسیمت شناختن مظهر کفر و ظلم جانی یعنی آمریکا8و روسیه و تن دادن به ذلت و خواری و بردگی آن ما هم از محاصره اقتصادی و هم نظامی نجات پیدا می کنم اما مگر می شود و پیرو امام حسین و فرزند پاکش امام خمینی عزیز باشیم و اینچنین انتخاب کنیم، هرگز دور باد از ما چنین عملی‌ سرزند. امروز روز امتحان است امروز روز ندای حسین است آیا کسی هست مرا9حسین ( ع) [ را] یاری کند و این ندا امروز از زبان امام خمینی‌ بت شکن برخاسته که می گوید: ای کاش من هم یک پاسدار بودم10. باید اسلام را یاری کرد زیرا امروز تمامی کفر جهانی بر علیه اسلام برخاسته اند. همه بدانند من آگاهانه و با انتخاب خود در این راه قدم گذاشتم و از آن زمان که مزه این کار را شناختم و انتخاب کردم روز به روز که از عمرم می گذشت موفق تر و پربارتر در زندگی گام برمی داشتم لذا اگر توفیق بیشتری پیدا کردم و سعادت نصیبم شد و توانستم فائق و [ رستگار]11 شوم هیچکس مسئول مرگ و شهادتم نیست.

 1 . در اصل وصیت: خوانا نیست برخی‌ از کلمات ذیل آرم مرکز اسناد واقع شده و خوانده نمی‌ شود

 2 . در اصل وصیت: شودم

 3 . در اصل وصیت: تیک تیک

 4 . در اصل وصیت: می‌ کنید

 5 . در اصل وصیت: نمائید

 6 . در اصل وصیت: کشمکش

 7 . اشاره به سخن امام خمینی‌: ما چه کشته بشویم و چه بکشیم پیروزیم. صحیفه امام جلد 13 ص 441 ، در جمع گروهی‌ از جانبازان و داوطلبان اعزامی‌ به جبهه 1359/10/4

 8 . در اصل وصیت: آمریگا

 9 . در اصل وصیت: امروز روزی‌ امتحان است امروز روز ندای‌ حسین است آیا کسی‌ هست مرا -خط مذکور در ابتدای‌ صفحه 4 ( آخر) دست نوشت تکرار شده است.

10 . ای‌ کاش پاسدار بودم ( صحیفه امام ، جلد 15 ، صفحه 496 / در جمع فرماندهان سپاه در جنوب کشور، جماران، 1360/10/26)

11 . در اصل وصیت ناخواناست

اصل سند