شهید سیروان آغال

سیروان آغال
  • نام : سیروان آغال
  • تاریخ تولد : 1342/2/21
  • محل تولد :
  • تاریخ شهادت : 1367/9/4
  • محل شهادت : عراق

دانش آموز شهید سیروان آغال

 

فرزند : سعید

تاریخ تولد :21/2/42

تاریخ شهادت : 4/9/67

محل شهادت : عراق

 

شهید سیروان آغال فرزند سعید در بیست و یکم اردیبهشت ماه سال 1342 به دنیا آمد و در تاریخ 4/9/67 در سلیمانیه عراق توسط ضد انقلاب به شهادت رسید .