شهید حاجی‌ حسنی‌

حاجی‌ حسنی‌
  • نام : حاجی‌ حسنی‌
  • تاریخ تولد : 1340/7/1
  • محل تولد : شهرستان قصرشیرین
  • تاریخ شهادت : 1361/4/25
  • محل شهادت : شلمچه

 شهید حاجی‌ حسنی‌ 

 

 نام مادر: اشرفی‌ ■نام پدر: نادر

  تاریخ تولد: 1340/7/1

 محل تولد: شهرستان قصرشیرین

 تحصیلات: دوره راهنمایی‌

 وضعیت شغل: گروهبان یکم ارتش

 وضعیت تأهل: متأهل

 ارگان اعزام کننده: ارتش جمهوری ‌اسلامی ‌ایران

  تاریخ شهادت: 1361/4/25

 محل شهادت: شلمچه

 نحوه شهادت: اصابت ترکش

 محل دفن: قبرستان باغ فردوس شهرستان کرمانشاه


 درنگ:

 

 شهید وصیت خود را با نام خدا آغاز می‌کند و با سلام بر امام خمینی‌. وی‌ هم وطنان خود را به مبارزه تا آخرین نفر می‌خواند و با اشاره به گفته امام به آنها وعده پیروزی‌ می‌دهد. شهید بر آن است که رهبری‌ و مردم ایران، دشمن را از وطن خود بیرون خواهند کرد. وی‌ بازماندگان را به صبر و افتخار بر شهادت خود فرامی‌خواند و درباره‌ همسر و فرزند و اموال خود توصیه هایی‌ می‌کند.


 

وصیت نامه شهید حاجی حسنی

 

 بسمه تعالی 1

 

[ به] نام2 خداوند بخشندة مهربان و [ به] نام3 نامی تمام مقدسات عالم هستی، اکنون در جبهه ها مشغول ستیز با دشمنان دین و وطنم هستم که در شب تنهایی با خود گفتم که چند سطری بنویسم.

 

 سلام بر تو ای امام سازش ناپذیر و قاطع، درود بر تو ای همانند ابراهیم شکنندة بتها، سلام مرا [ ب] پذیر. ای امام، ای هم وطنان عزیز تا یک نفر ازتان باقی می ماند بجنگید زی[ ر] ا همانطور که امام گفته پیروز می شویم ان شاءالله4. ما بر علیه باطل می جنگیم همانطور که روزها با صدای بلند می گفتم و همرزمان عزیزم می خندیدن[ د] باز در آخرین لحظات حیات این دنیا می گویم ( ای صدام و صدامیان به شهادت5 زمین و آسمان تا یک وجب از خاکمان [ در تصرف شما] باقی باشد6 اگر خودمان نتوانستیم  یعنی شهید شدیم  بچه ها7 و یا نوه ما از شما پس می گیرن[ د]).

 

 اکنون از مادرم و خواهرانم و برادرانم و تمام اقوام یک به یک و دوستانم خواهشمندم که گریه نکنند، زیرا شهید8 شدن خیلی مقامش بالا [ است] و بالاترین آرزوی هر فرد مسلمان است که در راه حق شهید شود، پس این افتخار نصیب9 من شد. مادر سرت را بالا10 نگه دار و افتخار بکن یک بچه ات در راه حسین پیش رفت و مثل یاران حسین شهید شد، پس باید افتخار کنید نه گریه، من می دانم طاقت11 ندارید12 ولی با صدای بلند

 

 1 . وصیت در یک برگ نوشته شده و ممهور به مهر بنیاد شهید شهرستان سنندج است. در انتهای‌ متن 4 امضای‌ متفاوت موجود است که 3 تا1360/12/29 و دیگری 1370/12/29می‌ باشد.

 2 . در اصل وصیت: بنام

 3 . در اصل وصیت: بنام

 4 . ما همه دین اسلام را باید حفظ کنیم و با وحدت ان شاءالله پیروز بشویم. سخنرانی‌ در جمع روحانیون اهل سنت کردستان 1360/3/9

 5 . در اصل وصیت: شاهدی‌

 6 . در اصل وصیت: بماند

 7 . در اصل وصیت: بچه هان

 8 . در اصل وصیت: شهیدن

 9 . در اصل وصیت: نسیب

 10 . در اصل وصیت: بلند

 11 . در اصل وصیت: تاقت

 12 . در اصل وصیت: نداری‌

 

ادامه وصیت نامه

 

بگویید1 [ و به] رزمندگان بگو[ ی] ید مثل پسرم بجنگید2 تا انتقام خون او و امثال او را از کافران[ بگیرید]. به امید پیروزی نهایی

 

 اکنون چند کلمه ای با مقامات دینی و مادر و برادرانم:

 

 حالا که زنم را روی این اصل که تفاهم اخلاقی نداشتیم او را طلاق داده ام و حامله است. اگر پسری [ به] دنیا3 آورد اسم او را بگذارید ( ترکش) و اگر دختری بود ( آرزو) اسمش را بگذارید و داستان ترکش خوردن چند ماه پیش و بعد با ترکش شهید شدنم را به فرزندم بگویید4 . مقداری پول و ماشینم را هرطوری که خودتان صلاح می دانید؛ مادر و برادرانم برای آیندة بچه ام درنظر بگیرید و مقداری که خودتان صلاح می دانید برای زندگی خودتان بردارید5 همه شماها را یک [ به] یک6 می بوسم.

 

  خداحافظ برای همیشه             1360/12/29

 1 . در اصل وصیت: بگوئید

 2 . در اصل وصیت: بجنگید و

 3 . در اصل وصیت: بدنیا

 4 . در اصل وصیت: بگوید

 5 . در اصل وصیت: بکنید

 6 . در اصل وصیت : بیک

 

اصل سند