شهید عباس ترکمندی‌

عباس ترکمندی‌
  • نام : عباس ترکمندی‌
  • تاریخ تولد : 1331/4/5
  • محل تولد : روستای‌ خسروآباد ده شبرتو از توابع شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1361/11/16
  • محل شهادت : سنندج

 شهید عباس ترکمندی‌

 

 نام مادر: هدا ■نام پدر: قربانعلی‌

 تاریخ تولد: 1331/4/5

 محل تولد: روستای‌ خسروآباد ده شبرتو از توابع شهرستان بیجار

 تحصیلات: تا پایان دوره ابتدایی‌

 وضعیت شغل: پاسدار

 وضعیت تأهل: متأهل

 ارگان اعزام کننده: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌

 تاریخ شهادت: 1361/11/16

 محل شهادت: سنندج

 نحوه شهادت: سانحه رانندگی‌

 محل دفن: زادگاهش


 

 درنگ:

 

 شهید در فاصله ‌ 3 ماه دو وصیت نوشته است که موارد توصیه شده در هر دو یکسان است. ایشان با اشاره به سوره‌ عصر، از انتخاب راه شهادت برای‌ پیروزی‌ اسلام می‌گوید. وی‌ درباره ماترک خود توضیح داده و درباره نحوه خرج مراسم برای‌ خود و هر آنچه از وی‌ باقی‌ می‌ماند به زن و فرزندش تعلق دارد، توصیه می‌کند. اشاره به بخشی‌ از آیه 156 سوره‌ بقره و 4 مصرع شعر بخش پایانی‌ وصیت اول وی‌ را تشکیل می‌دهد. شهید در وصیت دوم با بیان مشخصات خانواده خود ماترک خویش را مشخص کرده است. شهید با اشاره به آیه 169 سوره آل عمران و دعا برای‌ طول عمر امام وصیت را به پایان می‌برد.

 


 

وصیت نامه شهید عباس ترکمندی‌ ­

 

بسمه تعالی 1

 

  وصیت نامه در مورخه 1361/3/26

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 ب[ ه] نام خداوند بخشنده مهربان

 

 وَالعَصر انَِّ الاِنسانَ لَفی خُسرِ الَِّا الَذِینَ آمَنوا وَ عَمِلوُا الصّالحاتُ وَ تَواصَوا بلِ حَقِّ وَ تَواصَوا بصِبر2

 

 اینجانب عباس ترکمندی فرزند قربانعلی ترکمندی ساکن روستای شبرتو در تاریخ 60/ 12/ 9 استخدام شدم به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیجار گروس3 شماره شناسنامه 404 تاریخ تولد4 1331 متولد5 از شبرتو6 . این حقیر از پدر و مادر خود جدا شدم از راه  حق [ و] حقیقت [ برای‌]7 پیروزی اسلام [؟]8 نمودم [ تا]9 راه شهادت از طرف خدا نصیبم10 شود ان شاءالله تعالی11 . به هیچ کس قرض12 ندادم و هیچ کسی از من قرض13 نمی خواهد و یک زن [ و] یک بچه دارم و یک دستگاه14 دارم شراکت[ ی‌]، پدر 4 دانگ و [؟] 15 یک دانگی به [ نام] من می باشد به قیمت 23 هزار تومان حق خود دانم و 20 هزار تومان پول10 تا گوسفند با بچه، خود از پهلوی پدر دارم امانت16 می باشد و هرچند خانه دارم معلوم می باشد برای خرج کرد خود از این خانه می تو[ ا] نند برای خودم خرج کنند و بعد به زن و بچه تعلق دارد. و[ ال] سلام

 

 1 . وصیت در یک برگ خط دار باخودکار آبی‌ نوشته شده و در بالای‌ برگه با خط دیگری‌ آمده: شهید عباس ترکمندی‌، سه 4416125 والدین فوت، 1165594 کد

 2 . در اصل وصیت: ( سوره ی‌ عصر/ سوگند به عصر پیامبر عصر پیدایش اسلام، که انسان در زیانکاری‌ سرمایه عمرش رو به تباهی‌ است، مگر کسانی‌ که به خدا و پیامبران و روز قیامت ایمان آورده و کارهای‌ شایسته انجام داده و یکدیگر را به پیروی‌ از حق سفارش کرده و به شکیبایی‌ در اطاعت از خدا و دوری‌ جستن از گناهان و تحمل ناگواریها توصیه نموده اند.)

 3 . در اصل وصیت: کرروس

 4 . در اصل وصیت: متولت

 5 . در اصل وصیت: متولت

 6 . روستای‌ شبرتو از توابع بیجار یکی‌ از شهرهای‌ استان کردستان که بعد از شهرکرد بلندترین شهر ایران است.

 7 . در اصل وصیت: به

 8 . در اصل وصیت ناخواناست.

 9 . در اصل وصیت : از

 10 . در اصل وصیت: نسیبم

 11 . در اصل وصیت : تعاالی‌

 12 . در اصل وصیت: قرز

 13 . در اصل وصیت: قرز

 14 . در اصل وصیت: دستکاه

 15 . در اصل وصیت ناخواناست.

 16 . در اصل وصیت: عمانت

 

ادامه وصیت نامه

 

انَِّا لِلهّ وَ انَِّا الَِیهِ رَاجِعُون1

 

 هر شب به دل غم زده سودای تو باشد / گر جلوه کنی یا نک[ ن] ی میل تو باشد

 

 اما چه کنم میل تماشای تو دارم        / یا مهدی یا مهدی جان جان        عباس ترکمندی‌

 

بسم الله الرحمن الرحیم             [ پیوست] به الله   61/6/29

 

اینجانب عباس ترکمندی ساکن قریه بشرتو در سال 1360 به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست نمودم به الله و پیروزی اسلام

ان الله تبارک و تعالی‌ فی کتاب المبین و لقرآن [ ال] کریم2

 

 این حقیر دارای یک فرزند می باشم به اسم بتول و خانمی که دارم معلوم است و اگر بچه ام هم شد آن هم معلوم می باشد. 20 هزار تومان نقد و چند رأس3 گوسفند به تعداد از کوچک به بزرگ 20 تا می باشد به اندازه خرج خودم خیرات را4 به راه بیندازید و [ ب] قیه به زن و فرزندانم بدهید و پدرم وکیل باشد از لحاظ5 قرض یا ب[ ه] کسی بدهم و هم از کسی بخواهم نه، هیچ کدام نیست الحمدلله و تعالی6 و خانه که از بیجار داریم 3 سهم7 به پدر و برادران می باشد و یک سهم8 به من حقیر می باشد. و[ ال] سلام

 

 الله اکبر خمینی‌ رهبر

 

 1 . در اصل وصیت: ( سوره بقره، بخشی‌ از آیه 156 / ... ما به فرمان خدا آمده ایم و باز بسوی‌ او رجوع خواهیم کرد.)

 2 . در اصل وصیت: انلاه تبارک و تعلا فی‌ کتاب المبین و لقرآنل کریم.( همانا خداوند تبارک و تعالی‌ در کتاب روشن و قرآن کریم)

 3 . در اصل وصیت: رسی‌

 4 . در اصل وصیت: خیر و شرا

 5 . در اصل وصیت: لهاز

 6 . در اصل وصیت: الحمدوالاه تعالاه ( سپاس خدای‌ بلند مرتبه)

 7 . در اصل وصیت: سحم

 8 . در اصل وصیت: سحم

 

اصل سند