شهید هوشمند قادر خان زاده

هوشمند قادر خان زاده
  • نام : هوشمند قادر خان زاده
  • تاریخ تولد : 25/12/1342
  • محل تولد : در پنجوین عراق
  • تاریخ شهادت : 15/5/1362
  • محل شهادت : روستای آلوت

ایرانی الاصل بودند، در زمان حکومت ستم شاهی بر اثر ظلم و جور زمانه خانواده‌اش به کردستان عراق مهاجرت نمودند و وی در پنجوین عراق یکی از شهرهای کردستان عراق متولد شد. با سپری شدن دوران کودکی در همان شهر به تحصیل علم پرداخت و مقاطع ابتدائی و راهنمایی را با موفقیت پشت سر نهاد. با آغاز جنگ تحمیلی در سال 1359 چون رژیم صدام را خائن به اسلام و مسلمانان می‌دید به همراه تعدادی از همفکرانش به ایران آمدند و در مقابل دشمنان داخلی و خارجی سلاح به دوش گرفت. جنگ در شهرهای مرزی کردستان در دو جبهه بود، یکی جبهه دفاع از مرزهای میهن اسلامی و یکی جبهه ضد انقلاب که در داخل کشور بر علیه نظام نوپای اسلامی و برای خوش خدمتی به اربابانشان که دست در دست ایادی استکبار داشتند سلاح به دست امنیت مردم منطقه را سلب کرده بودند. هوشمند قادر خان زاده و همرزمان او عاشقانه و با اعتقاد راسخ از حق دفاع می‌کردند و ترس و واهمه از مرگ نداشتند و می‌دانستند راهی که برگزیده‌اند عین حقیقت است و اگر در این راه کشته شوند با مرگ شهادت از دنیا رفته‌اند و نقل می‌کنند: وی در عملیات کمتر سنگر می‌گرفت و ایستاده ضد انقلاب را تعقیب می‌کرد و در بیشتر مواقع دو اسلحه را با خود حمل می‌نمود. اگرچه فعالیت او در سپاه خیلی کوتاه یود اما در همان مدت کوتاه به خوبی درخشید و عاشقانه شهادت را به آغوش کشید، تنها فرزندش چند ماه بعد از شهادت به دنیا آمد و به یاد پدر او را یادگار نام نهادند.