شهید پرویز آئینی

پرویز آئینی
  • نام : پرویز آئینی
  • تاریخ تولد : 1343
  • محل تولد : روستای صندوق اباد
  • تاریخ شهادت : 1365
  • محل شهادت : روستای کانی کوچک

سی و یک تیر 1343, در روستای صندوق اباد از توابع شهرستان قروه دیده به جهان گشود. پدرش محمد, کشاورزی می کرد و مادرش لیلا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند.کارگر بود.به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت.بیست  دوم تیر1365,در روستای کانی کوچک سنندج هنگام درگیری با گروه های ضد انقلاب بر اثر اصابت گلوله به شکم شهید شد. پیکر وی را در شهرستان قروه به خاک سپردند.