شهید عبادالله آئینی

عبادالله آئینی
  • نام : عبادالله آئینی
  • تاریخ تولد : 1342
  • محل تولد : روستای برمه تپه
  • تاریخ شهادت : 1367
  • محل شهادت : بمباران هوایی همدان

پنجم تیر1342, در در روستای برمه تپه از توابع شهرستان قروه به دنیا امد.پدرش صفر علی , کشاورزی می کردو مادرش گلباغی نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند کارگر بود . ازدواج کرد هجدهم فروردین 1367ع در بمباران هوایی همدان بر اصابت ترکش به شهادت رسید . او را در زادگاهش به خاک سپردند .همسرش کتایون فرمانی نیز شهید شده است.