شهید محمد آبدرام

محمد آبدرام
  • نام : محمد آبدرام
  • تاریخ تولد : 1326
  • محل تولد : شهرستان سقز
  • تاریخ شهادت : 1358
  • محل شهادت : شهرستان سقز

بیستم خرداد 1326در شهرستان سقز به دنیا امد.پدرش رحمان و مادرش عادله نام داشت .تا پایان اهنمایی درس خواند. سال 1356ازدواج کرد که حاصل ان یک پسر بود.یکم شهریور 1358با سمت ستون دوم ارتش در زادگاهش هنگام درگیری با گروه های ضد انقلاب بر اثر اصابت گلوله به شکم و پا ود همان شهرستان به خاک سپرده شد.