شهید مسعود آبرود

مسعود آبرود
  • نام : مسعود آبرود
  • تاریخ تولد : 1331
  • محل تولد : روستای ینگی اباد
  • تاریخ شهادت : 1361
  • محل شهادت : بیجار

یکم فروردین 1331, در روستای ینگی ایاد از توابع شهرستان بیجار به دنیا امد.پدرش بیوک, کشاورز بود و مادرش آسیه(فوت 1352)نام داشت.در حد خواندن و نوشتن سواد اموخت.پاسدار بودازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد.دهمک شهریور 1361, در بیجار دهم شهریور 1361, در بیجار بر اثر اصابت سهوی گلوله هنگام اموزش به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.