شهید آبنوس میرزا

آبنوس میرزا
  • نام : آبنوس میرزا
  • تاریخ تولد : 1339
  • محل تولد : روستای تفین
  • تاریخ شهادت : 1363
  • محل شهادت : روستای تفین

یکم مهر 1339, در در روستای تفین از توابع شهرستان مریوان به دنیا امد.پدرش محمدو مادرش آفتاب نام داشت.خواندن و نوشتن نمی دانست.کارگر بود.حاصل ازدواجش یک پسر و یک دختر بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت .سوم ابان 1363, در زادگاهش توسط گروه های ضد انقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر,شهید شد.پیکرش را در همان روستا به خاک سپردند.برادرش نوری نیز به شهادت رسیده است.