شهید نوری آبنوس

نوری آبنوس
  • نام : نوری آبنوس
  • تاریخ تولد : 1347
  • محل تولد : روستی تفین
  • تاریخ شهادت : 1363
  • محل شهادت : روستای تفین

سوم فروردین 1347, در روستای تفین از توابع شهرستان مریوان به دنیا امد.پدرش محمدو مادرش آفتاب نام داشت.تا پایان دوره ابتدایی درس خواند .اردواج کرد و صاحب یک دختر شد.بسیجی بود.دوازدهم تیرماه 1363,در دژیه سروآبادهنگام درگیری با نیروهای حزب کومله بر اثر اصابت گلوله به سینه , شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.برادرش میرزا نیز به شهادت رسیده است.