شهید بهرام آبو

بهرام آبو
  • نام : بهرام آبو
  • تاریخ تولد : 1341
  • محل تولد : روستی تفین
  • تاریخ شهادت : 1363
  • محل شهادت : روستای تفین

دهم اذر 1314, در روستای تفین از توابع شهرستان مریوان به دنیا امد.پدرش صید محمدو مادرش خلخاص نام داشت.خواندن و نوشتن نمی دانست.کشاورزی می کرد.صاحب چهار پسر و و سه دختر شد.بسیجی بود.دوازدهم تیر1363,در  دگاگاهنگام درگیری با گروه های ضد انقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.پیکراو را در زادگاهش به خاک سپردند.