شهید منصور اپشتک

منصور اپشتک
  • نام : منصور اپشتک
  • تاریخ تولد : 1350
  • محل تولد : روستای رودبار
  • تاریخ شهادت : 1367
  • محل شهادت : 1367

یکم مهر 1350, در روستای رودبار از توابع شهرستان مریوان متولد شد.پدرش عثمان و مادرش ااسما نام داشت

خواندن و نوشتن نمی دانست.کارگر بود سال 1366ازدواج کرد.دوم تیر 1367,در جاده سرواباد هدف نیروهای حدب کومله قرار گرفت و براثر اصابت ترکش به سر و صورت , شهیبد شد.مزار او در زادگاهش واقع است.