شهید عبدالله آخرتی

عبدالله آخرتی
  • نام : عبدالله آخرتی
  • تاریخ تولد : 1351
  • محل تولد : روستای دره تفی
  • تاریخ شهادت : 1366
  • محل شهادت : بمباران هوایی زادگاهش

یکم شهریور 1351, در روستای دره تفی از توابع شهرستان مریوان زاده شد. پدرش علی و مادرش شمسه نام داشت .تا پایان دوره راهنمایی درس خواند .یکم مرداد 1366,در بمباران هوایی زادگاهش بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید .پیکر او را در همان روستا به خاک سپردند.