شهید علی اوسط اخوند زاده

علی اوسط اخوند زاده
  • نام : علی اوسط اخوند زاده
  • تاریخ تولد : 1343
  • محل تولد : روستای چپقلو
  • تاریخ شهادت : 1362
  • محل شهادت : خرمشهر بر اثر ترکش

هفتم مهر 1343در روستای چپقلو از توابع شهرستان بیجار به دنیا امد.پدرش سبزعلی,کشاورز بودو مادرش خوشقدم نام داشت . تا پایان دوره راهنمایی درس خواند.به عنوان سرباز ارتش عازم جبهه شد.هفتم اسفند 1362,در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید .مزار او در زادگاهش واقع است.