شهید بباکرم آذر بویه

بباکرم آذر بویه
  • نام : بباکرم آذر بویه
  • تاریخ تولد : 1313
  • محل تولد : روستای مامن
  • تاریخ شهادت : 1362
  • محل شهادت : بر اثر اصابت گلوله ار پی چی

هفتم مهر 1313در روستای مامن از توابع شهرستان کامیاران زاده شد.پدرش مهدی کرم و مادرش گوهر نام داشت . خواندن و نوشتن نمی دانست.کشاورزی می کرد.ثمره اردواجش سه پسر و سه دختر بود.نوزدهم فروردین 1362, به عنوان بسیجی در کامیاران توسط گروه های ضد انقلاب بر اثر اصابت گلوله ار پی چی به شهادت رسید.مزار او در زادگاهش واقع است.