شهید آرمان آذری

آرمان آذری
  • نام : آرمان آذری
  • تاریخ تولد : 1366
  • محل تولد : شهرستان مریوان
  • تاریخ شهادت : 1367
  • محل شهادت : بر اثر مصدومیات ناشی

بیست و هشتم شهریور 1366,در شهرستان مریوان دیده به جهان گشود پدرشمحم صالح و مادرش فاطمه نام داشت .یازدهم خرداد 1367,در روستای نی مریوان بر اثر مصدومیات ناشی از بمباران شیمیایی به شهدت رسید.پیکر او را در همان روستا به خاک سپرده شد.