شهید صادق آراسته

صادق آراسته
  • نام : صادق آراسته
  • تاریخ تولد : 1365
  • محل تولد : روستای دزج
  • تاریخ شهادت : 1387
  • محل شهادت : روستای دالانی

سی و یگم اردیبهشت 1365,در روستای دزج از توابع شهرستان قروه به دنیا امد.پدرش موسی,کشاورز بودو مادرش مادرش مرضیه داشت.تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت . او نیز کشاورزی می کرد.سرباز نیروانتظامی بود.بیست و هشتم خرداد1387,در روستای دالانی مریوان هنگام درگیری با گروه های ضد انقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه و شکم ,شهید شد .مزار وی  در زادگاهش واقع است.