شهید مختار ازادی هنیاندری

مختار ازادی هنیاندری
  • نام : مختار ازادی هنیاندری
  • تاریخ تولد : 1347
  • محل تولد : روستای هنیاندر
  • تاریخ شهادت : 1366
  • محل شهادت : خوزستان

یک مهر 1347, در وستای هنیاندر از توابع شهرستان کرمانشاه چشم به جهان گشود.پدرش الله مراد, کشاورز بود و مادرش زینب نام دشت .تا پایان دوره راهنمایی درس خواند.سرباز ارتش بود.دوم اذر 1366, در پیج انگیزه خوزستان نگام درگیریس با نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.پیر او در زادگاهش به خاک سپرده شد.