شهید افروز آفورا

افروز آفورا
  • نام : افروز آفورا
  • تاریخ تولد : 1290
  • محل تولد : روستای سیاناو
  • تاریخ شهادت : 1364
  • محل شهادت : روستای سیاناو

دوم مهر1290,در روستای سیاناو از توابع شهرستان مریوان به دنیا امد.پدرش عثمان دامدار بودو مادرش فیروزه نام داشت.خواندن و نوشتن نمی دانست.خانه دار بودازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد.هفتم بهمن1364, در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید .مدفن او در روستای پیران کهن مریوان واقع است.شوهرش خسرو دهقانی نیز به شهادت رسیده است.